מס' קורס שם קורס שם המרצה סמס' יום משעה עד שעה שיבוץ מקומות במעבדה
75-335-01 נושאים מתקדמים במערכות מידע גאוגרפיות ב' מר שילה שיף א' ב' 18:00 22:00 שטרן 201 70
75-373-01 יסודות מערכות מידע גאוגרפיות  מר שילה שיף א' ג' 12:00 15:00 שטרן 202 46
75-373-02 יסודות מערכות מידע גאוגרפיות  מר עמרי דהרי א' ג' 15:00 16:00 שטרן 202 46
75-123-01 מבוא לחישה מרחוק של הסביבה פרופ' איתמר לנסקי  א' ג' 16:00 19:00 דהאן 201 33
75-123-02 מבוא לחישה מרחוק של הסביבה מר עמרי דהרי א' ג' 19:00 20:00 דהאן 201 33
75-976-01 סמינריון: חישה מרחוק למתקדמים סוגיות באקלים  פרופ' איתמר לנסקי  א' ד' 18:00 22:00 דהאן 201 33
75-970-01 מערכות מידע לתכנון תחבורה גנאדי בירפיר ב' א' 16:00 18:00 דהאן 201 33
75-929-01 שיטות בניתוח נתונים פרו' שלמה ברנר ב' ב' 14:00 16:00 דהאן 204 36
75-967-01 פיתוח כלי ממ"ג  מר שילה שיף ב' ב' 15:00 18:00 דהאן 201 33
75-315-01 יישומים בautocad map לשימור ופיתוח ד"ר רוני נהוראי  ב' ב' 18:00 20:00 דהאן 201 33
75-315-02 יישומים בautocad map לשימור ופיתוח ד"ר רוני נהוראי  ב' ב' 20:00 21:00 דהאן 201 33
75-145-01 יישומי מחשב בתיעוד ולמידה של מקום גב' יעל אלף ב' ג' 16:00 18:00 דהאן 201 33
74-200-18 שיטות מחקר נועם פישמן א' ג' 14:00 16:00 שטרן 201 70
74-200-19 שיטות מחקר נועם פישמן א' ג' 16:00 17:00 שטרן 201 70
74-201-18 שיטות מחקר נועם פישמן ב' ג' 14:00 16:00 דהאן 203 24
74-201-19 שיטות מחקר נועם פישמן ב' ג' 16:00 17:00 דהאן 203 24
74-207-01 שימושי מחשב ד'ר שגית שילה-לוין ב' ה' 12:00 14:00 שטרן 202 46
74-201-02 שיטות מחקר ב' תרגיל ד'ר שגית שילה-לוין ב' ה' 18:00 19:00 דהאן 204 36
77-434-01 שילוב טכנולוגיות בהוראה  ד"ר סיגל עדן א' ד' 10:00 12:00 דהאן 201 33
79-406-01 מתודיקה להוראת הלשון הילה שובלי-פולק א' ד' 12:00 14:00 דהאן 202 30
79-408-01 הוראה זוטא בלשון הילה שובלי-פולק א' ד' 14:00 16:00 דהאן 202 30
79-407-01 מתודיקה להוראת הלשון הילה שובלי-פולק א' ד' 16:00 18:00 דהאן 202 30
77-030-01 מחקר כמותי א' פרידל שרה א' ה' 10:00 12:00 דהאן 201 33
77-708-02 מחקר כמותי  פרידל שרה ב' ב' 16:00 18:00   FALSE
77-708-03 מחקר כמותי  ד"ר דפנה עציון  ב' ב' 16:00 18:00   FALSE
77-770-04 spss פרידל שרה ב' ב' 18:00 20:00 דהאן 202 30
77-770-03 spss ד"ר יצחק וייס ב' ב' 18:00 20:00 דהאן 203 24
77-770-01 spss ד"ר דפנה עציון  ב' ב' 18:00 20:00 שטרן 202 46
77-031-01 מחקר כמותי ב' פרידל שרה ב' ה' 10:00 12:00 דהאן 201 33
77-343-01 מחשבים טכנולוגיות ושפה ד"ר סיגל עדן ב' ה' 10:00 12:00 דהאן 202 30
77-997-01 מחקר מתקדם-1  ד"ר ניר מדג'ר ב' ה' 14:00 16:00 שטרן 201 70
77-998-01 מחקר מתקדם-2  ד"ר אור כץ  ב' ה' 16:00 18:00 דהאן 201 33
77-708-08 מחקר כמותי  ד"ר יצחק וייס ב' ה' 16:00 18:00 דהאן 203 24
77-708-06 מחקר כמותי  ד"ר דפנה עציון  ב' ה' 16:00 18:00 שטרן 201 70
77-770-08 spss פרידל שרה ב' ה' 18:00 20:00 דהאן 201 33
77-770-09 spss ד"ר יצחק וייס ב' ה' 18:00 20:00 דהאן 203 24
77-770-06 spss ד"ר דפנה עציון  ב' ה' 18:00 20:00 שטרן 201 70
66-238-01 יישומי מחשב באקונומטריקה  מר הלל בש א' א' 9:00 11:00 שטרן 201 70
66-238-02 יישומי מחשב באקונומטריקה  מר הלל בש א' א' 12:00 14:00 שטרן 201 70
66-238-03 יישומי מחשב באקונומטריקה  מר הלל בש א' א' 14:00 16:00 שטרן 201 70
66-238-04 יישומי מחשב באקונומטריקה  מר הלל בש א' ד' 10:00 12:00 שטרן 201 70
66-238-18 יישומי מחשב באקונומטריקה  מר הלל בש א' ד' 14:00 16:00 דהאן 204 36
71-984-01 יסודות המחקר המדעי ד'ר יוליה אלעד א' ג' 8:00 10:00 דהאן 203 24
71-984-01 יסודות המחקר המדעי ד'ר יוליה אלעד ב' ג' 8:00 10:00 דהאן 203 24
70-784-02 מחסני נתונים ד"ר ישראל רוזן א' א' 16:00 18:00 שטרן 201 70
70-784-05 מחסני נתונים ד"ר ישראל רוזן א' א' 18:00 20:00 שטרן 201 70
70-949-01 כריית נתונים וגילוי ידע פרופ' רועי גלברד א' א' 18:00 20:00 שטרן 202 46
70-677-01 מערכות מידע גיאוגרפיות למנע"ס ד"ר שילה שיף א' א' 20:00 22:00 שטרן 201 70
70-967-01 ניתוח מערכות א' פרופ' רועי גלברד א' א' 20:00 22:00 שטרן 202 46
70-784-16 מחסני נתונים ד"ר ישראל רוזן א' ג' 16:00 18:00 שטרן 202 46
70-784-15 מחסני נתונים ד"ר ישראל רוזן א' ג' 18:00 20:00 שטרן 202 46
70-676-01 ניהול סיכונים וטכנולוגיות מידע ד"ר ישראל רוזן א' ו' 12:00 14:00 דהאן 203 24
70-793-01 שיטות מחקר מתקדמות ד"ר ענב פרידמן ב' א' 16:00 19:00 דהאן 202 30
70-684-01 יסודות הסייבר ד"ר ישראל רוזן ב' א' 16:00 18:00 שטרן 202 46
70-784-01 מחסני נתונים ד"ר ישראל רוזן ב' א' 18:00 20:00 שטרן 202 46
70-793-03 שיטות מתקדמות בחקר שווקים ד"ר ענב פרידמן ב' א' 19:00 22:00 דהאן 202 30
70-659-01 נושאים נבחרים בסייבר פרופ' און שחורי ב' א' 20:00 22:00 דהאן 201 33
70-949-16 כריית נתונים וגילוי ידע פרופ' רועי גלברד ב' א' 20:00 22:00 שטרן 201 70
70-684-15 יסודות הסייבר ד"ר ישראל רוזן ב' א' 20:00 22:00 שטרן 202 46
70-793-15 שיטות מתקדמות בחקר שווקים ד"ר ענב פרידמן ב' ג' 16:00 19:00 דהאן 202 30
70-677-01 מערכות מידע גיאוגרפיות למנע"ס ד"ר שילה שיף ב' ו' 10:00 11:00 דהאן 202 30
93-011-40 סטטיסטיקה א' ד'ר זהורית דדון- גולן  א' ב' 14:00 16:00 דהאן 202 30
93-011-20 סטטיסטיקה א' ד'ר מורן שמש-עירון א' ג' 14:00 16:00 דהאן 201 33
93-011-30 סטטיסטיקה א' ד'ר דפנה עציון א' ד' 14:00 16:00 שטרן 202 46
93-209-40 מגדר ועבודה ד'ר שגית שילה-לוין א' ו' 11:00 14:00 דהאן 202 30
93-012-40 סטטיסטיקה ב' ד'ר זהורית דדון- גולן  ב' ב' 14:00 16:00 דהאן 204 36
93-012-20 סטטיסטיקה ב' ד'ר מורן שמש-עירון ב' ג' 14:00 16:00 דהאן 202 30
93-012-30 סטטיסטיקה ב' ד'ר דפנה עציון ב' ד' 14:00 16:00 דהאן 201 33
77-770-25 סטטיסטיקה ד'ר מוריה צוריאל ב' ו' 10:00 12:00 דהאן 204 36
93-024-12 סטטיסטיקה א' מר אילן לוי א' ב' 16:00 18:00 דהאן 202 30
93-024-11 סטטיסטיקה א' ד"ר דלית גפני א' ב' 16:00 18:00 דהאן 204 36
93-026-09 מבוא לאקונומטריקה יישומית ד"ר דלית גפני א' ד' 8:00 10:00 שטרן 201 70
93-023-06 סטטיסטיקה לוצ'י קזקרו א' ו' 9:00 13:00   FALSE
93-023-07 סטטיסטיקה מר אילן לוי א' ו' 9:00 13:00   FALSE
93-023-01 סטטיסטיקה לוצ'י קזקרו א' ו' 9:00 13:00   FALSE
93-025-12 סטטיסטיקה ב' מר אילן לוי ב' ב' 16:00 18:00 שטרן 201 70
93-025-11 סטטיסטיקה ב' ד"ר דלית גפני ב' ב' 16:00 18:00 שטרן 202 46
93-472-09 אקסל לחשבונאים מר הלל בש ב' ב' 18:00 22:00 שטרן 201 70
93-022-06 אקסל מר אילן לוי ב' ב' 18:00 20:00   FALSE
93-022-07 אקסל שלומית שניצר ב' ב' 18:00 20:00   FALSE
93-795-04 מערכות מידע ד"ר שלום ברויאר  ב' ד' 18:00 19:00   FALSE
93-476-03 ERP ד"ר שלום ברויאר  ב' ד' 19:00 21:00 שטרן 201 70
55-902-01 חקר ביצועים ד"ר טטיאנה צ'רנונוג  א' א' 17:00 20:00 דהאן 202 30
55-050-01 מערכות מידע לוגיסטיות ד"ר אורן נחום א' ב' 14:00 17:00 שטרן 202 46
55-227-01 יסודות ERP ד"ר שלום ברויאר  א' ב' 17:00 20:00 שטרן 202 46
55-222-01 ניהול פרויקטים טכנולוגיים ד"ר יעל דויטש א' ד' 8:00 11:00 שטרן 202 46
55-009-01 שיטות וכלי מחקר  ד"ר ענבר קרמר א' ד' 16:00 19:00 שטרן 201 70
55-096-01 שימושי מחשב בעולם הפיתוח העסקי מר אידלמן אריק א' ד' 16:00 19:00 שטרן 202 46
55-913-01 שיטות וכלי מחקר מתקדמים ד"ר טטיאנה צ'רנונוג  א' ה' 16:00 18:00 שטרן 202 46
55-910-01 מבוא לשיטות מחקר דר' גלית בוטבול כהן א' ו' 8:00 10:00 דהאן 201 33
55-009-06 שיטות וכלי מחקר  גב' להב יעל א' ו' 8:00 11:00 דהאן 202 30
55-009-04 שיטות וכלי מחקר  ד"ר ענבר קרמר א' ו' 8:00 11:00 דהאן 204 36
55-009-05 שיטות וכלי מחקר  ד"ר שגית שילה לוין א' ו' 8:00 11:00 שטרן 201 70
55-504-01 ניהול מערכות תובלה ושינוע ד"ר יובל הדס א' ו' 8:00 10:00 שטרן 202 46
55-703-01 ניהול מערכות מידע בתעשיה  ד"ר יובל הדס א' ו' 10:00 12:00 שטרן 202 46
55-050-04 מערכות מידע לוגיסטיות מר לבני בועז א' ו' 11:00 14:00 דהאן 201 33
55-028-04 מערכות תובלה דר' סוויד ניצן א' ו' 11:00 14:00 שטרן 201 70
55-050-05 מערכות מידע לוגיסטיות מר רון ניר א' ו' 11:00 14:00 שטרן 201 70
55-910-02 מבוא לשיטות מחקר דר' גלית בוטבול כהן א' ו' 12:00 14:00 דהאן 204 36
55-528-01 שיטות חיזוי וכריית מידע דר' נועם גולדברג א' ו' 12:00 14:00 שטרן 202 46
55-009-02 שיטות וכלי מחקר  ד"ר ענבר קרמר ב' ב' 9:00 12:00 שטרן 202 46
55-088-01 מסחר אלקטרוני רוזנפלד אריאל ב' ב' 12:00 14:00 שטרן 202 46
55-032-01 ניהול פרויקטים טכנולוגיים ד"ר יעל דויטש ב' ב' 14:00 17:00 שטרן 202 46
55-028-01 מערכות תובלה דר' סוויד ניצן ב' ג' 14:00 17:00 שטרן 202 46
55-051-01 מערכות מידע ד"ר שלום ברויאר  ב' ג' 17:00 20:00 שטרן 201 70
55-220-01 ניהול טכנולוגיות מידע מר אידלמן אריק ב' ג' 17:00 20:00 שטרן 202 46
55-009-03 שיטות וכלי מחקר  ד"ר ענבר קרמר ב' ד' 8:00 11:00 שטרן 202 46
55-089-01 עיצוב בסיסי נתונים מר אידלמן אריק ב' ד' 12:00 14:00 שטרן 202 46
55-505-01 ניהול מערכות מידע לוגיסטיות ד"ר יובל הדס ב' ה' 16:00 18:00 שטרן 202 46
55-602-01 ניהול מערכות מידע לוגיסטיות ד"ר יובל הדס ב' ה' 18:00 20:00 שטרן 202 46
55-608-01 ניהול טכנולוגיות ומערכות מידע מר רון ניר ב' ה' 20:00 22:00 שטרן 202 46
55-050-08 מערכות מידע לוגיסטיות מר רון ניר ב' ו' 8:00 11:00 דהאן 201 33
55-050-07 מערכות מידע לוגיסטיות מר לבני בועז ב' ו' 8:00 11:00 דהאן 203 24
55-708-01 סוגיות ואירועים בתעשיה דר' אמיר אלאלוף ב' ו' 8:00 10:00 דהאן 204 36
55-009-08 שיטות וכלי מחקר  ד"ר שגית שילה לוין ב' ו' 8:00 11:00 שטרן 201 70
55-009-07 שיטות וכלי מחקר  ד"ר ענבר קרמר ב' ו' 8:00 11:00 שטרן 202 46
55-028-07 יסודות מערכות תובלה ושינוע בוכריס אלעד ב' ו' 11:00 14:00 שטרן 201 70
55-028-08 יסודות מערכות תובלה ושינוע מר מינס אחיעד ב' ו' 11:00 14:00 שטרן 202 46
64-109-02 מבוא לסטטיטסטיקה -תרגיל גב' אלפי ניסן שרי א' ג' 12:00 14:00 דהאן 202 30
64-109-03 מבוא לסטטיטסטיקה -תרגיל גב' אלפי ניסן שרי א' ג' 14:00 16:00 דהאן 202 30
64-808-01 שיטות מחקר מתקדמות ד"ר עופר שירה א' ד' 10:00 12:00 דהאן 202 30
64-207-02 סטטיסטיקטה הסקתית-תרגיל  גב' גודו אסתר ב' ג' 12:00 14:00 שטרן 201 70
64-207-03 סטטיסטיקטה הסקתית-תרגיל  גב' גודו אסתר ב' ג' 14:00 16:00 שטרן 201 70
64-804-02 סטטיסטיקה רב משתנית- תרגיל ט.נ. ב' ו' 8:00 10:00 דהאן 202 30
59-138-01 מתורגמנות שס"י שנה ב גב' שרה לנסמן א' א' 11:00 13:00 דהאן 201 33
59-138-01 מתורגמנות שס"י שנה ב שרה גבאי א' א' 15:00 17:00 דהאן 201 33
76-162-02 קריאה וכתיבה מדעית ד"ר ורד מי זהב א' ב' 14:00 16:00 דהאן 201 33
76-162-01 קריאה וכתיבה מדעית ד"ר אחינועם ארנפרוינד א' ב' 14:00 16:00 שטרן 201 70
76-689-01 סטטיסטיקה ועיבוד נתונים ד"ר דן רמון א' ב' 16:00 18:00 דהאן 203 24
76-689-01 סטטיסטיקה ועיבוד נתונים ד"ר דן רמון א' ב' 18:00 20:00 דהאן 203 24
76-998-02 סטטיסטיקה לדוקטורנטים גב' נועה יעקובי  א' ג' 8:00 10:00 דהאן 201 33
76-998-01 סטטיסטיקה לדוקטורנטים אלישבע בן ארצי א' ג' 10:00 12:00 דהאן 201 33
76-915-01 סטטיטיסטיקה ועיבוד נתונים ד"ר דן רמון א' ד' 16:00 18:00 דהאן 201 33
59-138-01 מתורגמנות שס"י שנה ב גב' שרה לנסמן ב' א' 11:00 13:00 דהאן 201 33
59-138-01 מתורגמנות שס"י שנה ב שרה גבאי ב' א' 16:00 18:00 דהאן 204 36
76-471-02 כתיבה אקדמית ומקצועית ד"ר אחינועם ארנפרוינד ב' ב' 8:00 10:00 דהאן 201 33
76-471-01 כתיבה אקדמית ומקצועית ד"ר עדי נוי ב' ב' 8:00 10:00 דהאן 202 30
76-128-01 סטטיסטיקה ד"ר מיכל שגב-ליברטי ב' ב' 8:00 10:00 דהאן 204 36
76-162-01 קריאה וכתיבה מדעית ד"ר אחינועם ארנפרוינד ב' ב' 14:00 16:00 שטרן 201 70
76-162-02 קריאה וכתיבה מדעית ד"ר ורד מי זהב ב' ב' 14:00 16:00 שטרן 202 46
76-689-01 סטטיסטיקה ועיבוד נתונים ט.נ. ב' ב' 16:00 18:00   FALSE
76-998-02 סטטיסטיקה לדוקטורנטים גב' נועה יעקובי  ב' ג' 8:00 10:00 דהאן 201 33
76-998-01 סטטיסטיקה לדוקטורנטים אלישבע בן ארצי ב' ג' 10:00 12:00 דהאן 201 33
76-915-01 סטטיטיסטיקה ועיבוד נתונים ד"ר דן רמון ב' ד' 16:00 18:00 דהאן 201 33
60-805-03 סטטיסטיקה מר מאור גדרון א' ה' 12:00 14:00 דהאן 201 33
60-805-03 סטטיסטיקה מר מאור גדרון ב' ה' 12:00 14:00 דהאן 201 33
73-122-01 מבוא לסטטיטסטיקה  ד"ר שגית שילה לוין א' ב' 8:00 10:00 שטרן 201 70
73-122-02 מבוא לסטטיטסטיקה  ד"ר שגית שילה לוין א' ב' 10:00 12:00 שטרן 201 70
73-122-01 מבוא לסטטיטסטיקה  ד"ר שגית שילה לוין ב' ב' 8:00 10:00 שטרן 201 70
73-122-02 מבוא לסטטיטסטיקה  ד"ר שגית שילה לוין ב' ב' 10:00 12:00 שטרן 201 70
63-004-01 מחקר ומידענות ד"ר חליבה עמיר א' ב' 12:00 14:00 דהאן 202 30
63-938-18 כתבי וידאו סיון רביב  א' ב' 16:00 18:00 דהאן 201 33
63-004-18 מחקר ומידענות ד"ר ברק בוקס א' ב' 16:00 18:00 שטרן 201 70
63-006-18 כתיבה ועריכה בעיתונאות  סיון רביב  א' ב' 18:00 20:00 דהאן 201 33
71-204-18 סטטיסטיקה ושימושי מחשב-אנגלית ט.נ א' ג' 12:00 14:00 דהאן 203 24
71-204-19 סטטיסטיקה ושימושי מחשב-אנגלית ט.נ א' ג' 14:00 16:00 דהאן 203 24
63-015-02 שיטות מחקר כמותיות  שמעון פרידקין א' ג' 18:00 19:00 דהאן 203 24
63-006-01 כתיבה ועריכה בעיתונאות  ערן נבון א' ד' 14:00 16:00 דהאן 201 33
63-004-02 מחקר ומידענות ד"ר חליבה עמיר ב' ב' 12:00 14:00 דהאן 202 30
63-005-01 אוריינות אקדמית לזרסון עליזה  ב' ב' 14:00 16:00 דהאן 202 30
63-005-02 אוריינות אקדמית לזרסון עליזה  ב' ב' 16:00 18:00 דהאן 202 30
63-005-18 אוריינות אקדמית ד"ר ברק בוקס ב' ב' 16:00 18:00 דהאן 203 24
63-938-19 כתבי וידאו סיון רביב  ב' ב' 16:00 18:00 דהאן 204 36
71-205-18 שיטות מחקר ב'  ט.נ ב' ג' 12:00 14:00 דהאן 201 33
71-205-19 שיטות מחקר ב'  תרצה וילנר ב' ג' 14:00 16:00 דהאן 204 36
63-014-02 סטטיסטיקה לתלמידי תקשורת  שמעון פרידקין ב' ג' 18:00 19:00 דהאן 203 24
63-006-02 כתיבה ועריכה בעיתונאות  ערן נבון ב' ד' 16:00 18:00 דהאן 202 30