מס' קורס שם קורס שם המרצה סמס' יום משעה עד שעה שיבוץ מקומות במעבדה חד פעמי הערות
75-639-01 שימושי חישה מרחוק ד"ר רפי קנט א' ב' 8:00 12:00 דהאן 201 33    
75-931-01 תכנות, ניתוח ותצוגה בפיתון: סוגיות במדעי האטמוספירה פרופ' איתמר לנסקי  א' ב' 14:00 16:00 דהאן 201 33    
75-931-02 תכנות, ניתוח ותצוגה בפיתון: סוגיות במדעי האטמוספירה מר מיכאל ירון א' ב' 16:00 17:00 דהאן 201 33    
75-123-01 מטאורולוגיה מלוויינים  פרופ' איתמר לנסקי  א' ג' 8:00 10:00 דהאן 201 33    
75-938-01 מבוא לחיזוי נומרי באטמוספירה ובים פרו' שלמה ברנר א' ג' 10:00 12:00 דהאן 201 33    
75-373-01 יסודות מערכות מידע גאוגרפיות  מר שילה שיף א' ג' 12:00 15:00 דהאן 204 36    
75-123-01 מבוא לחישה מרחוק של הסביבה פרופ' איתמר לנסקי  א' ג' 14:00 17:00 דהאן 201 33    
75-373-02 יסודות מערכות מידע גאוגרפיות  מר עמרי דהרי א' ג' 15:00 16:00 דהאן 204 36    
75-123-02 מבוא לחישה מרחוק של הסביבה מר עמרי דהרי א' ג' 17:00 18:00 דהאן 201 33    
75-382-01 יישומים מרחביים במערכות מידע גאוגרפיות פרופ' איתמר לנסקי  ב' ב' 10:00 13:00 דהאן 201 33    
75-382-02 יישומים מרחביים במערכות מידע גאוגרפיות מר שילה שיף ב' ב' 13:00 14:00 דהאן 201 33    
75-315-01 יישומים בautocad map לשימור ופיתוח ד"ר רוני נהוראי  ב' ב' 18:00 20:00 דהאן 201 33    
75-315-02 יישומים בautocad map לשימור ופיתוח ד"ר רוני נהוראי  ב' ב' 20:00 21:00 דהאן 201 33    
75-336-01 נושאים מתקדמים במערכות מידע גאוגרפיות ב' מר שילה שיף ב' ג' 8:00 12:00 דהאן 201 33    
75-145-01 יישומי מחשב בתיעוד ולמידה של מקום גב' יעל אלף ב' ג' 16:00 18:00 דהאן 204 36    
75-420-01 סמינריון: חישה מרחוק למתקדמים סוגיות באקלים  פרופ' איתמר לנסקי  ב' ג' 16:00 20:00 דהאן 201 33    
74-200-18 שיטות מחקר נועם פישמן א' ג' 9:00 12:00 דהאן 202      
74-207-18 שימושי מחשב ד'ר אפרים גרוסמן א' ג' 14:00 17:00 שטרן 202 46    
74-201-18 שיטות מחקר נועם פישמן ב' ג' 9:00 12:00 דהאן 202      
74-207-19 שימושי מחשב ד'ר אפרים גרוסמן ב' ג' 14:00 17:00 דהאן 203 24    
74-201-02 שיטות מחקר ב' תרגיל ד'ר שגית שילה-לוין ב' ה' 18:00 19:00 שטרן 201 66    
74-207-02 שיטות מחקר ב' תרגיל ד'ר שגית שילה-לוין ב' ו' 11:00 13:00 שטרן 202      
77-770-05 spss ד"ר דפנה עציון  א' ב' 18:00 20:00 דהאן 202 30    
77-434-01 מחשבים בחינוך המיוחד ד"ר סיגל עדן א' ד' 10:00 12:00 דהאן 201 33    
79-413-01 מתודיקה להוראת לשון-הבע ד'ר עליזה לזרסון א' ד' 12:00 14:00 דהאן 202 30    
79-407-01 מתודיקה להוראת לשון-הבע ד'ר עליזה לזרסון א' ד' 14:00 16:00 דהאן 202 30    
77-707-04 מחקר כמותי בסיסי 1 ד"ר רותם מאור א' ד' 16:00 18:00 שטרן 201 66    
77-030-01 מחקר כמותי א' ד"ר אור כץ א' ה' 10:00 14:00 דהאן 202 30    
77-708-01 מחקר כמותי  ד'ר מורן שמש-עירון ב' ב' 16:00 18:00 שטרן 202      
77-770-01 spss ד"ר דפנה עציון  ב' ב' 18:00 20:00 שטרן 202 46    
77-770-02 spss ד"ר צוריאל מוריה ב' ב' 18:00 20:00 דהאן 204 36    
77-770-03 spss ד"ר יצחק וייס ב' ב' 18:00 20:00 דהאן 203 24    
77-770-04 spss פרידל שרה ב' ב' 18:00 20:00 שטרן 201 66    
79-414-01 מתודיקה להוראת לשון-הבע ד'ר עליזה לזרסון ב' ד' 10:00 12:00 דהאן 202 30    
79-406-01 מתודיקה להוראת לשון-הבע ד'ר עליזה לזרסון ב' ד' 12:00 14:00 דהאן 202 30    
79-407-01 מתודיקה להוראת לשון-הבע ד'ר עליזה לזרסון ב' ד' 14:00 16:00 דהאן 202 30    
77-770-06 spss ד"ר דפנה עציון  ב' ד' 18:00 20:00 דהאן 201 33    
77-031-01 מחקר כמותי ב' ד"ר אור כץ ב' ה' 10:00 14:00 דהאן 201 33    
77-997-01 מחקר מתקדם-1  ד"ר ניר מדג'ר ב' ה' 14:00 16:00 דהאן 201 33    
77-998-01 מחקר מתקדם-2  ד"ר אור כץ  ב' ה' 16:00 18:00 דהאן 201 33    
77-770-08 spss פרידל שרה ב' ה' 18:00 20:00 דהאן 201 33    
77-770-09 spss ד"ר יצחק וייס ב' ה' 18:00 20:00 דהאן 202 30    
66-238-01 יישומי מחשב באקונומטריקה  מר הלל בש א' א' 9:00 11:00 שטרן 201 66    
66-238-02 יישומי מחשב באקונומטריקה  מר הלל בש א' א' 14:00 16:00 שטרן 201 66    
66-238-03 יישומי מחשב באקונומטריקה  מר הלל בש א' ד' 10:00 12:00 שטרן 201 66    
66-238-04 יישומי מחשב באקונומטריקה  מר הלל בש א' ד' 12:00 14:00 שטרן 201 66    
66-238-18 יישומי מחשב באקונומטריקה  מר הלל בש א' ד' 16:00 18:00 דהאן 203 24    
35-809-01 מידע גאוגרפי ד"ר אסנת מנגל א' ד' 18:00 20:00 דהאן 204 36    
71-984-01 יסודות המחקר המדעי ד"ר אריאל זלמן א' ג' 16:00 18:00 דהאן 202 30    
70-784-02 מחסני נתונים ד"ר ישראל רוזן א' א' 16:00 18:00 שטרן 201 66    
70-677-01 מערכות מידע גיאוגרפיות למנע"ס ד"ר שילה שיף א' א' 18:00 20:00 שטרן 201 66    
70-784-04 מחסני נתונים ד"ר ישראל רוזן א' א' 18:00 20:00 דהאן 201 33    
70-784-05 מחסני נתונים ד"ר ישראל רוזן א' א' 20:00 22:00 שטרן 201 66    
70-949-01 כריית נתונים וגילוי ידע פרופ' רועי גלברד א' א' 20:00 22:00 שטרן 202 46    
70-784-15 מחסני נתונים ד"ר אביחי מגד א' ג' 18:00 20:00 דהאן 201 33    
70-784-16 מחסני נתונים ד"ר אביחי מגד א' ג' 20:00 22:00 דהאן 201 33    
70-684-01 יסודות הסייבר ד"ר ישראל רוזן א' ו' 12:00 14:00 דהאן 204 36    
70-684-02 יסודות הסייבר ד"ר ישראל רוזן ב' א' 16:00 18:00 שטרן 202 46    
70-784-01 מחסני נתונים ד"ר ישראל רוזן ב' א' 18:00 20:00 שטרן 202 46    
70-967-01 ניתוח מערכות א' פרופ' רועי גלברד ב' א' 18:00 20:00 שטרן 201 66 06/05/2018  
70-676-01 ניהול סיכונים וטכנולוגיות מידע ד"ר ישראל רוזן ב' א' 20:00 22:00 שטרן 202 46    
70-686-15 שיטות מתקדמות בחקר שווקים ד"ר ענב פרידמן ב' ג' 16:00 19:00 דהאן 202 30    
70-793-01 שיטות מחקר מתקדמות ד"ר ענב פרידמן ב' ו' 8:00 11:00   FALSE    
70-686-01 שיטות מתקדמות בחקר שווקים ד"ר ענב פרידמן ב' ו' 11:00 14:00 דהאן 201 33    
97-155-21 יישומי מחשב מר אברהם ליניק ב' ה' 14:00 16:00 שטרן 202 46    
93-011-40 סטטיסטיקה א' ד'ר זהורית דדון- גולן  א' ב' 14:00 16:00 דהאן 202 30    
93-011-09 סטטיסטיקה א' ד"ר דלית גפני א' ב' 16:00 18:00 דהאן 202 30    
93-011-09 סטטיסטיקה א' ד"ר דלית גפני א' ב' 16:00 18:00 דהאן 204 36    
93-011-20 סטטיסטיקה א' ד'ר מורן שמש-עירון א' ג' 14:00 16:00 שטרן 201 66    
93-011-30 סטטיסטיקה א' ד'ר דפנה עציון א' ד' 14:00 16:00 שטרן 201 66    
93-023-01 סטטיסטיקה לוצ'י קזקרו א' ו' 9:00 13:00 שטרן 201 66    
93-209-40 מגדר ועבודה ד'ר שגית שילה-לוין א' ו' 11:00 14:00 דהאן 202 30    
93-012-40 סטטיסטיקה ב' ד'ר זהורית דדון- גולן  ב' ב' 14:00 16:00 דהאן 201 33    
93-012-09 סטטיסטיקה א' ד"ר דלית גפני ב' ב' 16:00 18:00 דהאן 204 36    
93-012-09 סטטיסטיקה א' ד"ר דלית גפני ב' ב' 16:00 18:00 שטרן 201 66    
66-624-30 מדידה של חדשנות כלכלית ד"ר אברהם גרסיה ב' ב' 17:00 19:00 דהאן 204 36 שולם על השימוש בכיתה בקורס זה  
93-012-20 סטטיסטיקה ב' ד'ר מורן שמש-עירון ב' ג' 14:00 16:00 שטרן 202 46    
93-472-09 אקסל לחשבונאים מר הלל בש ב' ד' 11:00 15:00 שטרן 201 66    
93-012-30 סטטיסטיקה ב' ד'ר דפנה עציון ב' ד' 14:00 16:00 דהאן 201 33    
77-770-25 סטטיסטיקה ד'ר מוריה צוריאל ב' ו' 8:00 10:00 דהאן 201 33    
55-902-01 חקר ביצועים ד"ר טטיאנה צ'רנונוג  א' א' 17:00 20:00 דהאן 204 36 19/11, 26/11, 03/12  
55-910-01 מבוא לשיטות מחקר דר' ציפי הורניק א' א' 17:00 19:00 שטרן 202 46    
55-007-01 חקר ביצועים ד"ר טטיאנה צ'רנונוג  א' ב' 14:00 17:00 שטרן 201 66 18/12, 25/12 ויתרה על לתאריך 11/12
55-050-02 מערכות מידע לוגיסטיות ד"ר אורן נחום א' ב' 14:00 17:00 שטרן 201 66 13/11, 11/12, 08/01 פתרון לתאריך 11/12
55-227-01 יסודות ERP ד"ר שלום ברויאר  א' ב' 17:00 20:00 שטרן 202      
55-222-01 ניהול פרויקטים טכנולוגיים ד"ר יעל דויטש א' ד' 8:00 11:00 שטרן 202 46 08/11, 29/11  
55-007-03 חקר ביצועים א ד"ר טטיאנה צ'רנונוג  א' ד' 11:00 14:00 שטרן 202 46 13/12, 20/12, 27/12  
55-009-01 שיטות וכלי מחקר  ד"ר ענבר קרמר א' ד' 16:00 19:00 שטרן 202 46    
55-913-01 שיטות וכלי מחקר מתקדמים ד"ר טטיאנה צ'רנונוג  א' ה' 16:00 18:00 שטרן 202 46    
55-502-02 מודלים מתקדמים של חקר ביצועים- תרגיל  מר דמיטרי צדיקוביץ א' ה' 20:00 21:00 שטרן 202 46    
55-009-04 שיטות וכלי מחקר  ד"ר ענבר קרמר א' ו' 8:00 11:00 דהאן 204 36    
55-009-05 שיטות וכלי מחקר  ד"ר שגית שילה לוין א' ו' 8:00 11:00 דהאן 202 30    
55-050-04 מערכות מידע לוגיסטיות ד"ר אורן נחום א' ו' 8:00 11:00 דהאן 201 33 17/11, 15/12, 12/01  
55-050-05 מערכות מידע לוגיסטיות ד"ר אורן נחום א' ו' 8:00 11:00   FALSE 17/11, 15/12, 12/01  
55-504-01 ניהול מערכות תובלה ושינוע ד"ר יובל הדס א' ו' 8:00 10:00 שטרן 202 46   מבקש מעבדה 202 
55-703-01 ניהול מערכות מידע בתעשיה  ד"ר יובל הדס א' ו' 10:00 12:00 שטרן 202 46    
55-502-04 מודלים מתקדמים של חקר ביצועים- תרגיל  מר דמיטרי צדיקוביץ א' ו' 12:00 13:00 שטרן 202 46    
55-941-01 סימולציה מר גדי לאור א' ו' 12:00 14:00 דהאן 201 33    
55-009-02 שיטות וכלי מחקר  ד"ר ענבר קרמר ב' ב' 11:00 14:00 שטרן 202 46    
55-051-01 מערכות מידע ד"ר שלום ברויאר  ב' ג' 17:00 20:00 שטרן 201 66 12/06, 05/06, 29/05, 22/05  
55-220-01 ניהול טכנולוגיות מידע מר אידלמן אריק ב' ג' 17:00 19:00 שטרן 202 46    
55-009-03 שיטות וכלי מחקר  ד"ר ענבר קרמר ב' ד' 8:00 11:00 שטרן 202 46    
55-505-01 ניהול מערכות מידע לוגיסטיות ד"ר יובל הדס ב' ה' 16:00 18:00 שטרן 202 46    
55-602-01 ניהול מערכות מידע לוגיסטיות ד"ר יובל הדס ב' ה' 18:00 20:00 שטרן 202 46    
55-009-06 שיטות וכלי מחקר  ד"ר שגית שילה לוין ב' ו' 8:00 11:00 שטרן 201 66    
55-009-07 שיטות וכלי מחקר  ד"ר ענבר קרמר ב' ו' 8:00 11:00 שטרן 202 46    
55-050-07 מערכות מידע לוגיסטיות ד"ר אורן נחום ב' ו' 8:00 11:00 דהאן 203 24 13/4, 15/06, 18/05  
55-050-08 מערכות מידע לוגיסטיות ד"ר אורן נחום ב' ו' 8:00 11:00   FALSE 13/04, 18/05, 16/06  
55-226-01 קבלת החלטות במערכות עתירות טכנולוגיה פרופ' ישראל דויד ב' ו' 8:00 11:00   FALSE 08/11, 03/01  
55-708-01 סוגיות ואירועים בתעשיה דר' אמיר אלאלוף ב' ו' 8:00 10:00 דהאן 204 36    
55-028-07 יסודות מערכות תובלה ושינוע ד"ר אורן נחום ב' ו' 11:00 14:00 שטרן 201 66 13/04, 18/05, 16/06  
55-028-08 יסודות מערכות תובלה ושינוע ד"ר אורן נחום ב' ו' 11:00 14:00 דהאן 202 30 13/04, 18/05, 16/06  
64-109-02 מבוא לסטטיטסטיקה -תרגיל מר אור ענבי א' ג' 12:00 14:00 דהאן 202 30    
64-109-03 מבוא לסטטיטסטיקה -תרגיל מר אור ענבי א' ג' 14:00 16:00 דהאן 202 30    
64-808-01 שיטות מחקר מתקדמות ד"ר לימור גבאי-אגוזי א' ד' 16:00 18:00 דהאן 202 30    
64-207-02 סטטיסטיקטה הסקתית-תרגיל  מר אור ענבי ב' ג' 12:00 14:00 דהאן 201 33    
64-207-03 סטטיסטיקטה הסקתית-תרגיל  מר אור ענבי ב' ג' 14:00 16:00 דהאן 201 33    
64-804-02 סטטיסטיקה רב משתנית- תרגיל מר אור ענבי ב' ו' 8:00 10:00 דהאן 202 30    
59-138-01 מתורגמנות שס"י שנה ב גב' שרה לנסמן א' א' 11:00 13:00 דהאן 201 33    
76-162-01 קריאה וכתיבה מדעית ד"ר אחינועם ארנפרוינד א' ב' 14:00 16:00 שטרן 202 46    
76-162-02 קריאה וכתיבה מדעית ד"ר ורד מי זהב א' ב' 14:00 16:00 דהאן 204 36    
76-128-01 סטטיסטיקה  ד"ר מיכל שגב א' ד' 12:00 14:00 דהאן 201 33 06/12, 13/12, 20/12, 27/12, 3/1, 10/1, 17/1  
76-915-01 סטטיטיסטיקה ועיבוד נתונים ד"ר דן רמון א' ד' 16:00 18:00 דהאן 201 33    
59-138-01 מתורגמנות שס"י שנה ב גב' שרה לנסמן ב' א' 11:00 13:00 דהאן 202 30    
59-137-01 מתורגמנות שס"י שנה א גב' שרה לנסמן ב' א' 13:00 15:00 דהאן 202 30    
76-471-01 כתיבה אקדמית ומקצועית ד"ר עדי נוי ב' ב' 8:00 10:00 שטרן 202 46    
76-471-02 כתיבה אקדמית ומקצועית ד"ר אחינועם ארנפרוינד ב' ב' 8:00 10:00 דהאן 201 33    
76-162-01 קריאה וכתיבה מדעית ד"ר אחינועם ארנפרוינד ב' ב' 14:00 16:00 שטרן 201 66    
76-162-02 קריאה וכתיבה מדעית ד"ר ורד מי זהב ב' ב' 14:00 16:00 שטרן 202 46    
76-689-01 סטטיסטיקה ועיבוד נתונים ד"ר דן רמון ב' ב' 16:00 18:00 דהאן 201 33    
76-128-01 סטטיסטיקה  ד"ר מיכל שגב ב' ד' 12:00 14:00 דהאן 201 33 21/3,11/4,25/4,9/5,16/5,30/5,6/6  
76-915-01 סטטיטיסטיקה ועיבוד נתונים ד"ר דן רמון ב' ד' 16:00 18:00 דהאן 201 33    
60-805-03 סטטיסטיקה מר מאור גדרון א' ה' 12:00 14:00 שטרן 202 46    
60-805-03 סטטיסטיקה מר מאור גדרון ב' ה' 12:00 14:00 שטרן 202 46    
73-122-01 מבוא לסטטיטסטיקה  ד"ר שגית שילה לוין א' ב' 8:00 10:00 שטרן 201 66    
73-122-02 מבוא לסטטיטסטיקה  ד"ר שגית שילה לוין א' ב' 10:00 12:00 שטרן 201 66    
73-137-01 סדנת הדרכה במקורות מידע דר' טובה גולדמן א' ב' 10:00 12:00 שטרן 202 46    
73-122-03 מבוא לסטטיטסטיקה  ד"ר שגית שילה לוין ב' ב' 8:00 10:00 שטרן 201 66    
73-120-02 מבוא לסטטיטסטיקה  ד"ר שגית שילה לוין ב' ב' 10:00 12:00 שטרן 201 66    
73-137-02 סדנת הדרכה במקורות מידע דר' טובה גולדמן ב' ב' 10:00 12:00 דהאן 204 36    
63-005-01 אוריינות אקדמית לזרסון עליזה  א' ב' 10:00 12:00 דהאן 204 36    
71-204-18 סטטיסטיקה ושימושי מחשב-אנגלית ד"ר אפי גרוסמן א' ב' 10:00 12:00 דהאן 203 24    
71-204-19 סטטיסטיקה ושימושי מחשב-אנגלית ד"ר אפי גרוסמן א' ב' 12:00 14:00 דהאן 203 24    
63-006-18 כתיבה ועריכה בעיתונאות  סיון רביב  א' ב' 14:00 16:00 דהאן 203 24    
63-938-18 כתבי וידאו סיון רביב  א' ב' 16:00 18:00 דהאן 203 24    
63-015-02 שיטות מחקר כמותיות  שמעון פרידקין א' ג' 14:00 15:00 דהאן 203 24    
63-004-01 מחקר ומידענות אילן תמיר א' ד' 14:00 16:00 שטרן 202 46    
63-006-01 כתיבה ועריכה בעיתונאות  ערן נבון א' ד' 14:00 16:00 דהאן 201 33    
63-004-02 מחקר ומידענות אילן תמיר א' ד' 16:00 18:00 דהאן 204 36    
63-005-02 אוריינות אקדמית לזרסון עליזה  ב' ב' 10:00 12:00 דהאן 202 30    
71-205-18 שיטות מחקר ב'  נועם פישמן ב' ב' 10:00 12:00 דהאן 203 24    
71-205-19 שיטות מחקר ב'  נועם פישמן ב' ב' 12:00 14:00 דהאן 203 24    
63-014-02 סטטיסטיקה לתלמידי תקשורת  שמעון פרידקין ב' ג' 14:00 15:00 דהאן 202 30    
63-005-18 אוריינות אקדמית ד"ר סוזן הולצמן ב' ד' 14:00 16:00 שטרן 202 46    
63-006-02 כתיבה ועריכה בעיתונאות  ערן נבון ב' ד' 16:00 18:00 דהאן 202 30