חדר 201 33 מקומות מעבדת מחשבים - הפקולטה למדעי החברה - בניין 505 סמסטר א'
 22.10.17-26.1.18
שעה א' ב' ג' ד' ה' ו'
    75-639-01-גאוגרפיה  75-834-01-גאוגרפיה      55-050-04-ד"ר אורן נחום  
08:00   שימושי חישה מרחוק באקולוגיה מטאורולוגיה מלוויינים      מערכות מידע לוגיסטיות
    ד"ר רפי קנט פרופ' איתמר לנסקי     12/01
    75-639-01-גאוגרפיה  75-834-01-גאוגרפיה      55-050-04-ד"ר אורן נחום  
09:00   שימושי חישה מרחוק באקולוגיה מטאורולוגיה מלוויינים      מערכות מידע לוגיסטיות
    ד"ר רפי קנט פרופ' איתמר לנסקי     12/01
    75-639-01-גאוגרפיה  75-938-01-גאוגרפיה  חינוך - 77-434-01   55-050-04-ד"ר אורן נחום  
10:00   שימושי חישה מרחוק באקולוגיה מבוא לחיזוי נומרי באטמו מחשבים בחינוך המיוחד   מערכות מידע לוגיסטיות
    ד"ר רפי קנט פרופ' שלמה ברנר ד"ר סיגל עדן   12/01
  59-138-01-עבודה סוציאלית  75-639-01-גאוגרפיה  75-938-01-גאוגרפיה  חינוך - 77-434-01    
11:00 מתורגמנות שס"י שנה ב שימושי חישה מרחוק באקולוגיה מבוא לחיזוי נומרי באטמו מחשבים בחינוך המיוחד    
  גב' שרה לנסמן ד"ר רפי קנט פרופ' שלמה ברנר ד"ר סיגל עדן    
  59-138-01-עבודה סוציאלית      76-128-01-עבודה סוציאלית    55-941-01-ניהול 
12:00 מתורגמנות שס"י שנה ב     סטטיסטיקהלדוקטורנטים   סימולציה
  גב' שרה לנסמן     27/12,3/1,10/1,17/1   מר גדי לאור
        76-128-01-עבודה סוציאלית    55-941-01-ניהול 
13:00       סטטיסטיקהלדוקטורנטים   סימולציה
        27/12,3/1,10/1,17/1   מר גדי לאור
    75-931-01-גאוגרפיה  75-123-01-גאוגרפיה  63-006-01-תקשורת   חונכים
14:00   סוגיות במדעי האטמוספירה חישה מרחוק של הסביבה כתיבה ועריכה בעיתנאות  
    פרופ' איתמר לנסקי פרופ' איתמר לנסקי ד'ר ערן נבון   כשאין חונך ניתן לשלוח הודעה למס': 052-8745037
  59-138-01-עבודה סוציאלית  75-931-01-גאוגרפיה  75-123-01-גאוגרפיה  63-006-01-תקשורת  
15:00 מתורגמנות שס"י שנה ב סוגיות במדעי האטמוספירה חישה מרחוק של הסביבה כתיבה ועריכה בעיתנאות  
  גב' יפעת בן זיו פרופ' איתמר לנסקי פרופ' איתמר לנסקי ד'ר ערן נבון   אלי- 052-504-4452
  59-138-01-עבודה סוציאלית  75-931-02-גאוגרפיה  75-123-01-גאוגרפיה  76-915-01-עבודה סוציאלית   
16:00 מתורגמנות שס"י שנה ב סוגיות במדעי האטמוספירה חישה מרחוק של הסביבה סטטיסטיקה ועיבוד נתונים   אורי- 054-758-7030
  גב' יפעת בן זיו מר מיכאל ירון פרופ' איתמר לנסקי ד"ר דן רמון  
      75-123-02-גאוגרפיה  76-915-01-עבודה סוציאלית    רקע בצבע כזה מציין כי הקורס מתקיים רק בתאריכים המצויינים
17:00     חישה מרחוק של הסביבה סטטיסטיקה ועיבוד נתונים  
      מר עמרי דהרי ד"ר דן רמון  
  70-784-04-מינהל עסקים   70-784-15-מינהל עסקים    
18:00 מחסני נתונים   מחסני נתונים    
  ד"ר ישראל רוזן   ד"ר אביחי מגד    
  70-784-04-מינהל עסקים   70-784-15-מינהל עסקים    
19:00 מחסני נתונים   מחסני נתונים    
  ד"ר ישראל רוזן   ד"ר אביחי מגד    
  70-784-16-מינהל עסקים    
20:00 מחסני נתונים    
  ד"ר אביחי מגד    
  70-784-16-מינהל עסקים    
21:00 מחסני נתונים    
  ד"ר אביחי מגד