חדר 201 33 מקומות מעבדת מחשבים - הפקולטה למדעי החברה - בניין 505 סמסטר ב' 
4.3.18-22.6.18
שעה א' ב' ג' ד' ה' ו'
    76-471-02-עבודה סוציאלית  75-336-01-גאוגרפיה      77-770-25-מכללות
08:00   כתיבה אקדמית ומקצועית נושאים מתקדמים בממ"ג     סטטיסטיקה
    ד"ר אחינועם ארנפרוינד מר שילה שיף     ד'ר מוריה צוריאל
    76-471-02-עבודה סוציאלית  75-336-01-גאוגרפיה      77-770-25-מכללות
09:00   כתיבה אקדמית ומקצועית נושאים מתקדמים בממ"ג     סטטיסטיקה
    ד"ר אחינועם ארנפרוינד מר שילה שיף     ד'ר מוריה צוריאל
    75-382-01-גאוגרפיה  75-336-01-גאוגרפיה    חינוך - 77-031-01  
10:00   יישומים מרחביים בממ"ג נושאים מתקדמים בממ"ג   'מחקר כמותי ב  
    ד"ר איתמר לנסקי מר שילה שיף   ד"ר כץ  
  59-138-01-עבודה סוציאלית  75-382-01-גאוגרפיה  75-336-01-גאוגרפיה    חינוך - 77-031-01 70-686-01-מינהל עסקים
11:00 מתורגמנות שס"י שנה ב יישומים מרחביים בממ"ג נושאים מתקדמים בממ"ג   'מחקר כמותי ב שיטות מתקדמות בחקר שווקים
  גב' שרה לנסמן ד"ר איתמר לנסקי מר שילה שיף   ד"ר כץ ד"ר ענב פרידמן
  59-138-01-עבודה סוציאלית  75-382-01-גאוגרפיה  64-207-02-סוציולוגיה 76-128-01-עבודה סוציאלית   חינוך - 77-031-01 70-686-01-מינהל עסקים
12:00 מתורגמנות שס"י שנה ב יישומים מרחביים בממ"ג מבוא לסטטיטסטיקה סטטיסטיקה  'מחקר כמותי ב שיטות מתקדמות בחקר שווקים
  גב' שרה לנסמן ד"ר איתמר לנסקי מר אור ענבי 21/3,11/4,25/4,9/5,16/5,30/5,6/6 ד"ר כץ ד"ר ענב פרידמן
    75-382-02-גאוגרפיה  64-207-02-סוציולוגיה 76-128-01-עבודה סוציאלית   חינוך - 77-031-01 70-686-01-מינהל עסקים
13:00   יישומים מרחביים בממ"ג מבוא לסטטיטסטיקה סטטיסטיקה  'מחקר כמותי ב שיטות מתקדמות בחקר שווקים
    מר שילה שיף מר אור ענבי 21/3,11/4,25/4,9/5,16/5,30/5,6/6 ד"ר כץ ד"ר ענב פרידמן
    93-012-40-מכללות 64-207-03-סוציולוגיה 93-012-30-מכללות חינוך - 77-997-01 חונכים
14:00   'סטטיסטיקה ב מבוא לסטטיטסטיקה 'סטטיסטיקה ב מחקר מתקדם-2 
    ד'ר זהורית דדון- גולן  מר אור ענבי ד'ר דפנה עציון ד"ר ניר מדג'ר כשאין חונך ניתן לשלוח הודעה למס': 052-8745037
  59-138-01-עבודה סוציאלית  93-012-40-מכללות 64-207-03-סוציולוגיה 93-012-30-מכללות חינוך - 77-997-01
15:00 מתורגמנות שס"י שנה ב 'סטטיסטיקה ב מבוא לסטטיטסטיקה 'סטטיסטיקה ב מחקר מתקדם-2 
  גב' יפעת בן זיו ד'ר זהורית דדון- גולן  מר אור ענבי ד'ר דפנה עציון ד"ר ניר מדג'ר אלי- 052-504-4452
  59-138-01-עבודה סוציאלית  76-689-01-עבודה סוציאלית  75-420-01-גאוגרפיה  76-915-01-עבודה סוציאלית  חינוך - 77-998-01
16:00 מתורגמנות שס"י שנה ב סטטיסטיקה ועיבוד נתונים סמינריון: חישה מרחוק  סטטיסטיקה ועיבוד נתונים מודלים מתקדמים יאיר- 050-851-2973
  גב' יפעת בן זיו ד"ר דן רמון ד"ר איתמר לנסקי ד"ר דן רמון ד"ר כץ
    76-689-01-עבודה סוציאלית  75-420-01-גאוגרפיה  76-915-01-עבודה סוציאלית  חינוך - 77-998-01 רקע בצבע כזה מציין כי הקורס מתקיים רק בתאריכים המצויינים
17:00   סטטיסטיקה ועיבוד נתונים סמינריון: חישה מרחוק  סטטיסטיקה ועיבוד נתונים מודלים מתקדמים
    ד"ר דן רמון ד"ר איתמר לנסקי ד"ר דן רמון ד"ר כץ
    גיאוגרפיה-75-315-01 75-420-01-גאוגרפיה  חינוך - 77-770-06 חינוך - 77-770-08
18:00   יישומים באוטוקאד סמינריון: חישה מרחוק  Spss Spss
    מר רוני נהוראי ד"ר איתמר לנסקי ד"ר דפנה עציון  גב' שרה פרידל
    גיאוגרפיה-75-315-01 75-420-01-גאוגרפיה  חינוך - 77-770-06 חינוך - 77-770-08
19:00   יישומים באוטוקאד סמינריון: חישה מרחוק  Spss Spss
    מר רוני נהוראי ד"ר איתמר לנסקי ד"ר דפנה עציון  גב' שרה פרידל
    גיאוגרפיה-75-315-01 לבדיקת מערכת וקבלת עדכונים בדוק באתר: hevralabs.biu.ac.il
20:00   יישומים באוטוקאד
    מר רוני נהוראי