חדר 201 33 מקומות מעבדת מחשבים - הפקולטה למדעי החברה - בניין 505 סמסטר ב' 
4.3.18-22.6.18
שעה א' ב' ג' ד' ה' ו'
    76-471-02-עבודה סוציאלית  75-336-01-גאוגרפיה       
08:00   כתיבה אקדמית ומקצועית נושאים מתקדמים בממ"ג      
    ד"ר אחינועם ארנפרוינד מר שילה שיף      
    76-471-02-עבודה סוציאלית  75-336-01-גאוגרפיה       
09:00   כתיבה אקדמית ומקצועית נושאים מתקדמים בממ"ג      
    ד"ר אחינועם ארנפרוינד מר שילה שיף      
    75-382-01-גאוגרפיה  75-336-01-גאוגרפיה    חינוך - 77-031-01  
10:00   יישומים מרחביים בממ"ג נושאים מתקדמים בממ"ג   'מחקר כמותי ב  
    ד"ר איתמר לנסקי מר שילה שיף   ד"ר כץ  
    75-382-01-גאוגרפיה  75-336-01-גאוגרפיה    חינוך - 77-031-01 70-686-01-מינהל עסקים
11:00   יישומים מרחביים בממ"ג נושאים מתקדמים בממ"ג   'מחקר כמותי ב שיטות מתקדמות בחקר שווקים
    ד"ר איתמר לנסקי מר שילה שיף   ד"ר כץ 18/05,25/05,1/06,08/06,15/06
    75-382-01-גאוגרפיה  64-207-02-סוציולוגיה 76-128-01-עבודה סוציאלית   חינוך - 77-031-01 70-686-01-מינהל עסקים
12:00   יישומים מרחביים בממ"ג מבוא לסטטיטסטיקה סטטיסטיקה  'מחקר כמותי ב שיטות מתקדמות בחקר שווקים
    ד"ר איתמר לנסקי מר אור ענבי 16/5,30/5,6/6 ד"ר כץ 18/05,25/05,1/06,08/06,15/06
    75-382-02-גאוגרפיה  64-207-02-סוציולוגיה 76-128-01-עבודה סוציאלית   חינוך - 77-031-01 70-686-01-מינהל עסקים
13:00   יישומים מרחביים בממ"ג מבוא לסטטיטסטיקה סטטיסטיקה  'מחקר כמותי ב שיטות מתקדמות בחקר שווקים
    מר שילה שיף מר אור ענבי 16/5,30/5,6/6 ד"ר כץ 18/05,25/05,1/06,08/06,15/06
    93-012-40-מכללות 64-207-03-סוציולוגיה 93-012-30-מכללות   חונכים
14:00   'סטטיסטיקה ב מבוא לסטטיטסטיקה 'סטטיסטיקה ב  
    ד'ר זהורית דדון- גולן  מר אור ענבי ד'ר דפנה עציון   כשאין חונך ניתן לשלוח הודעה למס': 052-8745037
    93-012-40-מכללות 64-207-03-סוציולוגיה 93-012-30-מכללות  
15:00   'סטטיסטיקה ב מבוא לסטטיטסטיקה 'סטטיסטיקה ב  
    ד'ר זהורית דדון- גולן  מר אור ענבי ד'ר דפנה עציון   אלי- 052-504-4452
    76-689-01-עבודה סוציאלית  75-420-01-גאוגרפיה  76-915-01-עבודה סוציאלית  חינוך - 77-998-01
16:00   סטטיסטיקה ועיבוד נתונים סמינריון: חישה מרחוק  סטטיסטיקה ועיבוד נתונים מודלים מתקדמים אורי- 054-758-7030
    ד"ר דן רמון ד"ר איתמר לנסקי ד"ר דן רמון ד"ר כץ
    76-689-01-עבודה סוציאלית  75-420-01-גאוגרפיה  76-915-01-עבודה סוציאלית  חינוך - 77-998-01 רקע בצבע כזה מציין כי הקורס מתקיים רק בתאריכים המצויינים
17:00   סטטיסטיקה ועיבוד נתונים סמינריון: חישה מרחוק  סטטיסטיקה ועיבוד נתונים מודלים מתקדמים
    ד"ר דן רמון ד"ר איתמר לנסקי ד"ר דן רמון ד"ר כץ
    גיאוגרפיה-75-315-01 75-420-01-גאוגרפיה  חינוך - 77-770-06 חינוך - 77-770-08
18:00   יישומים באוטוקאד סמינריון: חישה מרחוק  Spss Spss
    מר רוני נהוראי ד"ר איתמר לנסקי ד"ר דפנה עציון  גב' שרה פרידל
    גיאוגרפיה-75-315-01 75-420-01-גאוגרפיה  חינוך - 77-770-06 חינוך - 77-770-08
19:00   יישומים באוטוקאד סמינריון: חישה מרחוק  Spss Spss
    מר רוני נהוראי ד"ר איתמר לנסקי ד"ר דפנה עציון  גב' שרה פרידל
    גיאוגרפיה-75-315-01   לימודי מידע - 35-809-01    
20:00   יישומים באוטוקאד   מידע גאוגרפי    
    מר רוני נהוראי   ד"ר אסנת מנגל    
  לבדיקת מערכת וקבלת עדכונים בדוק באתר:   לימודי מידע - 35-809-02    
  hevralabs.biu.ac.il מידע גאוגרפי    
  ד"ר אסנת מנגל