חדר 202  30 מקומות מעבדת מחשבים - הפקולטה למדעי החברה - בניין 505 סמסטר א'
 22.10.17-26.1.18
שעה א' ב' ג' ד' ה' ו'
            55-009-05-ניהול 
08:00           שיטות וכלי מחקר
            ד'ר שגית שילה-לוין
      74-200-18-חוג משולב     55-009-05-ניהול 
09:00     שיטות מחקר א'      שיטות וכלי מחקר
      נועם פישמן     ד'ר שגית שילה-לוין
    71-204-18-תקשורת 74-200-18-חוג משולב   חינוך - 77-030-01 55-009-05-ניהול 
10:00   סטטיסטיקה ושימושי מחשב שיטות מחקר א'    מחקר כמותי א' שיטות וכלי מחקר
    ד"ר אפי גרוסמן נועם פישמן   ד"ר אור כץ ד'ר שגית שילה-לוין
    71-204-18-תקשורת 74-200-18-חוג משולב   חינוך - 77-030-01 93-209-40-מכללות
11:00   סטטיסטיקה ושימושי מחשב שיטות מחקר א'    מחקר כמותי א' מגדר ועבודה
    ד"ר אפי גרוסמן נועם פישמן   ד"ר אור כץ ד'ר שגית שילה-לוין
    71-204-19-תקשורת 64-109-02-סוציולוגיה 79-413-01-חינוך חינוך - 77-030-01 93-209-40-מכללות
12:00   סטטיסטיקה ושימושי מחשב מבוא לסטטיטסטיקה מתודיקה להוראת לשון מחקר כמותי א' מגדר ועבודה
    ד"ר אפי גרוסמן שרי אלפי-ניסן ד'ר עליזה לזרסון ד"ר אור כץ ד'ר שגית שילה-לוין
    71-204-19-תקשורת 64-109-02-סוציולוגיה 79-413-01-חינוך חינוך - 77-030-01 93-209-40-מכללות
13:00   סטטיסטיקה ושימושי מחשב מבוא לסטטיטסטיקה מתודיקה להוראת לשון מחקר כמותי א' מגדר ועבודה
    ד"ר אפי גרוסמן מר אור ענבי ד'ר עליזה לזרסון ד"ר אור כץ ד'ר שגית שילה-לוין
    93-012-40-מכללות 64-109-03-סוציולוגיה 79-414-01-חינוך   חונכים
14:00   'סטטיסטיקה ב מבוא לסטטיטסטיקה מתודיקה ללשון והבעה  
    ד'ר זהורית דדון- גולן  מר אור ענבי ד'ר עליזה לזרסון   כשאין חונך ניתן לשלוח הודעה למס': 052-8745037
    93-012-40-מכללות 64-109-03-סוציולוגיה 79-414-01-חינוך  
15:00   'סטטיסטיקה ב מבוא לסטטיטסטיקה מתודיקה ללשון והבעה  
    ד'ר זהורית דדון- גולן  מר אור ענבי ד'ר עליזה לזרסון   אלי- 052-504-4452
    93-011-09-מכללות מדעי המדינה - 71-984-01 64-808-01-סוציולוגיה  
16:00   סטטיסטיקה יסודות המחקר המדעי שיטות מחקר מתקדמות   אורי- 054-758-7030
    ד"ר דלית גפני ד'ר אריאל זלמן ד"ר לימור גבאי-אגוזי  
    93-011-09-מכללות מדעי המדינה - 71-984-02 64-808-01-סוציולוגיה   רקע בצבע כזה מציין כי הקורס מתקיים רק בתאריכים המצויינים
17:00   סטטיסטיקה יסודות המחקר המדעי שיטות מחקר מתקדמות  
    ד"ר דלית גפני ד'ר אריאל זלמן ד"ר לימור גבאי-אגוזי  
    חינוך - 77-770-05      
18:00   Spss      
    ד"ר דפנה עציון       
    חינוך - 77-770-05      
19:00   Spss      
    ד"ר דפנה עציון       
  לבדיקת מערכת וקבלת עדכונים בדוק באתר: hevralabs.biu.ac.il
20:00