חדר 202  30 מקומות מעבדת מחשבים - הפקולטה למדעי החברה - בניין 505 סמסטר ב' 
4.3.18-22.6.18
שעה א' ב' ג' ד' ה' ו'
            64-804-02-סוציולוגיה
08:00           סטטיסטיקה רב משתנית
            מר אור ענבי
      74-201-18-חוג משולב     64-804-02-סוציולוגיה
09:00     שיטות מחקר א'      סטטיסטיקה רב משתנית
      נועם פישמן     מר אור ענבי
    63-005-01-תקשורת 74-201-18-חוג משולב 79-414-01-חינוך    
10:00   אוריינות אקדמית שיטות מחקר א'  מתודיקה להוראת לשון    
    ד'ר עליזה לזרסון נועם פישמן ד'ר עליזה לזרסון    
    63-005-01-תקשורת 74-201-18-חוג משולב 79-414-01-חינוך   55-028-08-ד"ר אורן נחום  
11:00   אוריינות אקדמית שיטות מחקר א'  מתודיקה להוראת לשון   יסודות מערכות תובלה
    ד'ר עליזה לזרסון נועם פישמן ד'ר עליזה לזרסון   13/04, 18/05, 16/06
        79-413-01-חינוך   55-028-08-ד"ר אורן נחום  
12:00       מתודיקה להוראת לשון   יסודות מערכות תובלה
        ד'ר עליזה לזרסון   13/04, 18/05, 16/06
        79-413-01-חינוך   55-028-08-ד"ר אורן נחום  
13:00       מתודיקה להוראת לשון   יסודות מערכות תובלה
        ד'ר עליזה לזרסון   13/04, 18/05, 16/06
      63-014-02-תקשורת חינוך - 79-407-01   חונכים
14:00     שיטות מחקר כמותיות  מתודיקה להוראת הבעה  
      ד"ר שמעון פרידקין ד'ר עליזה לזרסון   כשאין חונך ניתן לשלוח הודעה למס': 052-8745037
        חינוך - 79-407-01  
15:00       מתודיקה להוראת הבעה  
        ד'ר עליזה לזרסון   אלי- 052-504-4452
      70-686-15-מינהל עסקים 63-006-02-תקשורת  
16:00     שיטות מתקדמות בחקר שווקים כתיבה ועריכה בעיתנאות   יאיר- 050-851-2973
      ד"ר ענב פרידמן ד'ר ערן נבון  
    מכללות - 66-624-30 70-686-15-מינהל עסקים 63-006-02-תקשורת   רקע בצבע כזה מציין כי הקורס מתקיים רק בתאריכים המצויינים
17:00   מדידה של חדשנות כלכלית שיטות מתקדמות בחקר שווקים כתיבה ועריכה בעיתנאות  
    ד"ר אברהם גרסיה ד"ר ענב פרידמן ד'ר ערן נבון  
    מכללות - 66-624-30 70-686-15-מינהל עסקים 66-624-30-מכללות חינוך - 77-770-09
18:00   מדידה של חדשנות כלכלית שיטות מתקדמות בחקר שווקים מדידה של חדשנות כלכלית  Spss
    ד"ר אברהם גרסיה ד"ר ענב פרידמן ד"ר אברהם גרסיה ד"ר יצחק וייס
          חינוך - 77-770-09
19:00         Spss
          ד"ר יצחק וייס
  לבדיקת מערכת וקבלת עדכונים בדוק באתר: hevralabs.biu.ac.il
20:00