חדר 203  24 מקומות מעבדת מחשבים - הפקולטה למדעי החברה - בניין 505 סמסטר א'
 22.10.17-26.1.18
שעה א' ב' ג' ד' ה' ו'
            74-207-01-יוחאי רופא  
08:00           שימושי מחשב
            03/11, 24/11, 22/12, 19/01
            74-207-01-יוחאי רופא  
09:00           שימושי מחשב
            03/11, 24/11, 22/12, 19/01
    71-204-18-תקשורת       74-207-01-יוחאי רופא  
10:00   סטטיסטיקה ושימושי מחשב       שימושי מחשב
    ד"ר אפי גרוסמן       03/11, 24/11, 22/12, 19/01
    71-204-18-תקשורת        
11:00   סטטיסטיקה ושימושי מחשב        
    ד"ר אפי גרוסמן        
    71-204-19-תקשורת        
12:00   סטטיסטיקה ושימושי מחשב        
    ד"ר אפי גרוסמן        
    71-204-19-תקשורת        
13:00   סטטיסטיקה ושימושי מחשב        
    ד"ר אפי גרוסמן        
    63-006-18-תקשורת 63-015-01-תקשורת     חונכים
14:00   כתיבה ועריכה בעיתונאות  שיטות מחקר כמותיות     
    סיון רביב  ד"ר שמעון פרידקין     כשאין חונך ניתן לשלוח הודעה למס': 052-8745037
    63-006-18-תקשורת      
15:00   כתיבה ועריכה בעיתונאות       
    סיון רביב        אלי- 052-504-4452
        כלכלה - 66-238-18  
16:00       יישומי מחשב באקונומטריקה   יאיר- 050-851-2973
        מר הלל בש  
        כלכלה - 66-238-18   רקע בצבע כזה מציין כי הקורס מתקיים רק בתאריכים המצויינים
17:00       יישומי מחשב באקונומטריקה  
        מר הלל בש  
           
18:00          
           
           
19:00          
           
  לבדיקת מערכת וקבלת עדכונים בדוק באתר: hevralabs.biu.ac.il
20:00