חדר 203  24 מקומות מעבדת מחשבים - הפקולטה למדעי החברה - בניין 505 סמסטר א'
 22.10.17-26.1.18
שעה א' ב' ג' ד' ה' ו'
             
08:00            
             
             
09:00            
             
             
10:00            
             
             
11:00            
             
             
12:00            
             
             
13:00            
             
    63-006-18-תקשורת 63-015-01-תקשורת     חונכים
14:00   כתיבה ועריכה בעיתונאות  שיטות מחקר כמותיות     
    סיון רביב  ד"ר שמעון פרידקין     כשאין חונך ניתן לשלוח הודעה למס': 052-8745037
    63-006-18-תקשורת      
15:00   כתיבה ועריכה בעיתונאות       
    סיון רביב        אלי- 052-504-4452
    63-938-18-תקשורת   כלכלה - 66-238-18  
16:00   כתבי וידאו   יישומי מחשב באקונומטריקה   אורי- 054-758-7030
    סיון רביב    מר הלל בש  
    63-938-18-תקשורת   כלכלה - 66-238-18   רקע בצבע כזה מציין כי הקורס מתקיים רק בתאריכים המצויינים
17:00   כתבי וידאו   יישומי מחשב באקונומטריקה  
    סיון רביב    מר הלל בש  
           
18:00          
           
           
19:00          
           
  לבדיקת מערכת וקבלת עדכונים בדוק באתר: hevralabs.biu.ac.il
20:00