חדר 203 24 מקומות מעבדת מחשבים - הפקולטה למדעי החברה - בניין 505 סמסטר ב' 
4.3.18-22.6.18
שעה א' ב' ג' ד' ה' ו'
            74-207-02-יוחאי רופא  
08:00           שימושי מחשב
            16/03, 13/04, 11/05, 15/06
            74-207-02-יוחאי רופא  
09:00           שימושי מחשב
            16/03, 13/04, 11/05, 15/06
    63-205-18-תקשורת       74-207-02-יוחאי רופא  
10:00   שיטות מחקר ב'        שימושי מחשב
    נועם פישמן       16/03, 13/04, 11/05, 15/06
    63-205-18-תקשורת        
11:00   שיטות מחקר ב'         
    נועם פישמן        
    63-205-19-תקשורת        
12:00   שיטות מחקר ב'         
    נועם פישמן        
    63-205-19-תקשורת        
13:00   שיטות מחקר ב'         
    נועם פישמן        
            חונכים
14:00          
            כשאין חונך ניתן לשלוח הודעה למס': 052-8745037
           
15:00          
            אלי- 052-504-4452
           
16:00           יאיר- 050-851-2973
           
            רקע בצבע כזה מציין כי הקורס מתקיים רק בתאריכים המצויינים
17:00          
           
           
18:00          
           
           
19:00          
           
  לבדיקת מערכת וקבלת עדכונים בדוק באתר: hevralabs.biu.ac.il
20:00