חדר 203 24 מקומות מעבדת מחשבים - הפקולטה למדעי החברה - בניין 505 סמסטר ב' 
4.3.18-22.6.18
שעה א' ב' ג' ד' ה' ו'
            55-050-07-ד"ר אורן נחום  
08:00           מערכות מידע לוגיסטיות
            13/04, 18/05, 16/06
            55-050-07-ד"ר אורן נחום  
09:00           מערכות מידע לוגיסטיות
            13/04, 18/05, 16/06
    63-205-18-תקשורת       55-050-07-ד"ר אורן נחום  
10:00   שיטות מחקר ב'        מערכות מידע לוגיסטיות
    נועם פישמן       13/04, 18/05, 16/06
    63-205-18-תקשורת        
11:00   שיטות מחקר ב'         
    נועם פישמן        
    63-205-19-תקשורת        
12:00   שיטות מחקר ב'         
    נועם פישמן        
    63-205-19-תקשורת        
13:00   שיטות מחקר ב'         
    נועם פישמן        
      74-207-18-חוג משטלב     חונכים
14:00     שימושי מחשב    
      ד"ר אפי גרוסמן     כשאין חונך ניתן לשלוח הודעה למס': 052-8745037
      74-207-18-חוג משטלב    
15:00     שימושי מחשב    
      ד"ר אפי גרוסמן     אלי- 052-504-4452
      74-207-18-חוג משטלב    
16:00     שימושי מחשב     יאיר- 050-851-2973
      ד"ר אפי גרוסמן    
            רקע בצבע כזה מציין כי הקורס מתקיים רק בתאריכים המצויינים
17:00          
           
    חינוך - 77-770-03      
18:00   Spss      
    ד"ר יצחק וייס      
    חינוך - 77-770-03      
19:00   Spss      
    ד"ר יצחק וייס      
  לבדיקת מערכת וקבלת עדכונים בדוק באתר: hevralabs.biu.ac.il
20:00