חדר 204  36 מקומות מעבדת מחשבים - הפקולטה למדעי החברה - בניין 505 סמסטר א'
 22.10.17-26.1.18
שעה א' ב' ג' ד' ה' ו'
            55-009-04-ניהול 
08:00           שיטות וכלי מחקר
            ד"ר ענבר קרמר
            55-009-04-ניהול 
09:00           שיטות וכלי מחקר
            ד"ר ענבר קרמר
    63-005-01-תקשורת       55-009-04-ניהול 
10:00   אוריינות אקדמית       שיטות וכלי מחקר
    ד'ר עליזה לזרסון       ד"ר ענבר קרמר
    63-005-01-תקשורת        
11:00   אוריינות אקדמית      
    ד'ר עליזה לזרסון        
      75-373-01-גאוגרפיה      70-684-01-מינהל עסקים
12:00     יסודות ממ"ג     יסודות הסייבר
      מר שילה שיף     ד"ר ישראל רוזן
      75-373-01-גאוגרפיה      70-684-01-מינהל עסקים
13:00     יסודות ממ"ג     יסודות הסייבר
      מר שילה שיף     ד"ר ישראל רוזן
    76-162-02-עבודה סוציאלית  75-373-01-גאוגרפיה      חונכים
14:00   קריאה וכתיבה מקצועית יסודות ממ"ג    
    1/1,15/1 מר שילה שיף     כשאין חונך ניתן לשלוח הודעה למס': 052-8745037
    76-162-02-עבודה סוציאלית  75-373-02-גאוגרפיה     
15:00   קריאה וכתיבה מקצועית יסודות ממ"ג    
    1/1,15/1 מר עמרי דהרי     אלי- 052-504-4452
    93-011-09-מכללות   63-004-02-תקשורת  
16:00   סטטיסטיקה   מחקר ומידענות   אורי- 054-758-7030
    ד"ר דלית גפני   אילן תמיר  
    93-011-09-מכללות   63-004-02-תקשורת   רקע בצבע כזה מציין כי הקורס מתקיים רק בתאריכים המצויינים
17:00   סטטיסטיקה   מחקר ומידענות  
    ד"ר דלית גפני   אילן תמיר  
           
18:00          
           
           
19:00          
           
  לבדיקת מערכת וקבלת עדכונים בדוק באתר: hevralabs.biu.ac.il
20:00