חדר 204  36 מקומות מעבדת מחשבים - הפקולטה למדעי החברה - בניין 505 סמסטר ב' 
4.3.18-22.6.18
שעה א' ב' ג' ד' ה' ו'
            55-708-01-ניהול 
08:00           סוגיות ואירועים בתעשיה
            דר' אמיר אלאלוף
            55-708-01-ניהול 
09:00           סוגיות ואירועים בתעשיה
            דר' אמיר אלאלוף
            77-770-25-מכללות
10:00           סטטיסטיקה
            ד'ר מוריה צוריאל
    55-009-02-ניהול        77-770-25-מכללות
11:00   שיטות וכלי מחקר       סטטיסטיקה
    ד"ר ענבר קרמר       ד'ר מוריה צוריאל
    55-009-02-ניהול         
12:00   שיטות וכלי מחקר        
    ד"ר ענבר קרמר        
    55-009-02-ניהול         
13:00   שיטות וכלי מחקר        
    ד"ר ענבר קרמר        
            חונכים
14:00          
            כשאין חונך ניתן לשלוח הודעה למס': 052-8745037
           
15:00          
            אלי- 052-504-4452
    93-011-09-מכללות 75-145-01-גאוגרפיה     
16:00   סטטיסטיקה יישומי מחשב בתיעוד     אורי- 054-758-7030
    7/5,14/5,28/5,4/6 גב' יעל אלף    
    93-011-09-מכללות 75-145-01-גאוגרפיה  מכללות - 66-624-30   רקע בצבע כזה מציין כי הקורס מתקיים רק בתאריכים המצויינים
17:00   סטטיסטיקה יישומי מחשב בתיעוד מדידה של חדשנות כלכלית  
    7/5,14/5,28/5,4/6 גב' יעל אלף ד"ר אברהם גרסיה  
    חינוך - 77-770-02   מכללות - 66-624-30  
18:00   Spss   מדידה של חדשנות כלכלית  
    ד"ר צוריאל מוריה   ד"ר אברהם גרסיה  
    חינוך - 77-770-02      
19:00   Spss      
    ד"ר צוריאל מוריה      
  לבדיקת מערכת וקבלת עדכונים בדוק באתר: hevralabs.biu.ac.il  
20:00