חדר 204  63 מקומות מעבדת מחשבים - הפקולטה למדעי החברה - בניין 505 סמסטר ב' 
4.3.18-22.6.18
שעה א' ב' ג' ד' ה' ו'
            55-708-01-ניהול 
08:00           סוגיות ואירועים בתעשיה
            דר' אמיר אלאלוף
            55-708-01-ניהול 
09:00           סוגיות ואירועים בתעשיה
            דר' אמיר אלאלוף
             
10:00            
             
    55-009-02-ניהול         
11:00   שיטות וכלי מחקר        
    ד"ר ענבר קרמר        
    55-009-02-ניהול         
12:00   שיטות וכלי מחקר        
    ד"ר ענבר קרמר        
    55-009-02-ניהול         
13:00   שיטות וכלי מחקר        
    ד"ר ענבר קרמר        
            חונכים
14:00          
            כשאין חונך ניתן לשלוח הודעה למס': 052-8745037
           
15:00          
            אלי- 052-504-4452
    93-012-09-מכללות 75-145-01-גאוגרפיה     
16:00   סטטיסטיקה יישומי מחשב בתיעוד     יאיר- 050-851-2973
    ד"ר דלית גפני גב' יעל אלף    
    93-012-09-מכללות 75-145-01-גאוגרפיה      רקע בצבע כזה מציין כי הקורס מתקיים רק בתאריכים המצויינים
17:00   סטטיסטיקה יישומי מחשב בתיעוד    
    ד"ר דלית גפני גב' יעל אלף    
    חינוך - 77-770-02      
18:00   Spss      
    ד"ר צוריאל מוריה      
    חינוך - 77-770-02      
19:00   Spss      
    ד"ר צוריאל מוריה      
  לבדיקת מערכת וקבלת עדכונים בדוק באתר: לימודי מידע - 35-809-01    
20:00 מידע גאוגרפי    
  ד"ר אסנת מנגל    
  hevralabs.biu.ac.il לימודי מידע - 35-809-02    
21:00 מידע גאוגרפי    
  ד"ר אסנת מנגל