חדר 204  36 מקומות מעבדת מחשבים - הפקולטה למדעי החברה - בניין 505 סמסטר ב' 
21.2.19-21.6.19
שעה א' ב' ג' ד' ה' ו'
    76-128-02-עבודה סוציאלית        55-708-01-ניהול 
08:00   סטטיסטיקה       סוגיות ואירועים בתעשיה
    ד"ר מיכל שגב-ליברטי       דר' אמיר אלאלוף
    76-128-02-עבודה סוציאלית        55-708-01-ניהול 
09:00   סטטיסטיקה       סוגיות ואירועים בתעשיה
    ד"ר מיכל שגב-ליברטי       דר' אמיר אלאלוף
            77-770-25-מכללות
10:00           סטטיסטיקה
            ד"ר מוריה צוריאל
            77-770-25-מכללות
11:00           סטטיסטיקה
            ד"ר מוריה צוריאל
             
12:00            
             
             
13:00            
             
    93-012-40-מכללות 63-205-19-תקשורת 75-929-01-גאוגרפיה    במקרה של בעיה  שלח הודעה ל
14:00   'סטטיסטיקה ב שיטות מחקר כמותיות  שיטות בניתוח נתונים  
    ד'ר זהורית דדון- גולן  תרצה וילנר פרופ' שלמה ברנר  
    93-012-40-מכללות 63-205-19-תקשורת 75-929-01-גאוגרפיה   
15:00   'סטטיסטיקה ב שיטות מחקר כמותיות  שיטות בניתוח נתונים  
    ד'ר זהורית דדון- גולן  תרצה וילנר פרופ' שלמה ברנר   052-8745037
  59-138-01-עבודה סוציאלית  71-005-18-תקשורת      
16:00 מתורגמנות שס"י שנה ב אוריינות אקדמית       אלי- 052-504-4452
  17/3,31/3,05/05,19/05 ד"ר ברק בוקס      
  59-138-01-עבודה סוציאלית  71-005-18-תקשורת   מכללות - 66-624-30   אורי- 054-758-7030
17:00 מתורגמנות שס"י שנה ב אוריינות אקדמית   מדידה של חדשנות כלכלית  
  17/3,31/3,05/05,19/05 ד"ר ברק בוקס   ד"ר אברהם גרסיה    
    חינוך - 77-770-02   מכללות - 66-624-30 74-201-02-חוג משולב  רקע בצבע כזה מציין כי הקורס מתקיים רק בתאריכים המצויינים
18:00   Spss   מדידה של חדשנות כלכלית שיטות מחקר ב' תרגיל
    ד"ר צוריאל מוריה   ד"ר אברהם גרסיה ד"ר שגית שילה לוין
    חינוך - 77-770-02      
19:00   Spss      
    ד"ר צוריאל מוריה      
  לבדיקת מערכת וקבלת עדכונים בדוק באתר: hevralabs.biu.ac.il