חדר 204  36 מקומות מעבדת מחשבים - הפקולטה למדעי החברה - בניין 505 סמסטר ב' 
04.03.20-30.06.20
שעה א' ב' ג' ד' ה' ו'
            55-009-07-ניהול 
08:00           שיטות וכלי מחקר
            ד"ר ענבר קרמר
            55-009-07-ניהול 
09:00           שיטות וכלי מחקר
            ד"ר ענבר קרמר
            55-009-07-ניהול 
10:00           שיטות וכלי מחקר
            ד"ר ענבר קרמר
             
11:00            
             
             
12:00            
             
             
13:00            
             
    93-012-40-מכללות       במקרה של בעיה  שלח הודעה ל
14:00   'סטטיסטיקה ב      
    ד'ר זהורית דדון- גולן       
    93-012-40-מכללות      
15:00   'סטטיסטיקה ב      
    ד'ר זהורית דדון- גולן        052-8745037
  70-949-02-מינהל עסקים 71-005-18-תקשורת   63-006-02-תקשורת  
16:00 כריית נתונים וגילוי ידע אוריינות אקדמית   כתיבה ועריכה בעיתנאות   אלי- 052-504-4452
  גב' רוני רמון/ גב' אנה חלמסקי ד"ר ברק בוקס   ד'ר ערן נבון  
  70-949-02-מינהל עסקים 71-005-18-תקשורת 55-051-01-ד"ר שלום ברויאר    63-006-02-תקשורת   אורי- 054-758-7030
17:00 כריית נתונים וגילוי ידע אוריינות אקדמית מערכות מידע כתיבה ועריכה בעיתנאות  
  גב' רוני רמון/ גב' אנה חלמסקי ד"ר ברק בוקס 2/6, 9/6, 16/6,  23/6, 30/6 ד'ר ערן נבון    
    חינוך - 77-770-03 55-051-01-ד"ר שלום ברויאר      חינוך - 77-998-01 רקע בצבע כזה מציין כי הקורס מתקיים רק בתאריכים המצויינים
18:00   Spss מערכות מידע   מודלים מתקדמים
    ד"ר יצחק וייס 2/6, 9/6, 16/6,  23/6, 30/6   ד"ר אור כץ
    חינוך - 77-770-03 55-051-01-ד"ר שלום ברויאר      חינוך - 77-998-01
19:00   Spss מערכות מידע   מודלים מתקדמים
    ד"ר יצחק וייס 2/6, 9/6, 16/6,  23/6, 30/6   ד"ר אור כץ
  70-949-01-מינהל עסקים לבדיקת מערכת וקבלת עדכונים בדוק באתר: hevralabs.biu.ac.il
20:00 כריית נתונים וגילוי ידע
  גב' רוני רמון/ גב' אנה חלמסקי
  70-949-01-מינהל עסקים          
21:00 כריית נתונים וגילוי ידע          
  גב' רוני רמון/ גב' אנה חלמסקי