במקרה של תקלה, נא לשלוח הודעה (לא להתקשר!!!) למס': 052-874-5037
תאריך יום שיבוץ שעות  מחלקה מרצה/הערות
20/11/2017 יום שני דהאן 204 14:00-16:00 עבודה סוציאלית ד"ר ורד מי זהב
20/11/2017 יום שני שטרן 202 14:00-16:00 עבודה סוציאלית ד"ר אחינועם ארנפרוינד
21/11/2017 יום שלישי שטרן 202 14:00-16:00 התכנית לניהול ויישוב סכסוכים  גלית דורי מורנו
23/11/2017 יום חמישי שטרן 201 10:00-13:00 כלכלה אקסל
24/11/2017 יום שישי דהאן 201 08:00-10:00 מינהל עסקים סינדי
24/11/2017 יום שישי דהאן 203 08:00-11:00 חוג משולב יוחאי רופא
26/11/2017 יום ראשון דהאן 201 08:00-10:00 מינהל המכללות מאיר הופמן
26/11/2017 יום ראשון שטרן 202 15:00-17:00 ניהול ד"ר גלית בוטבול
26/11/2017 יום ראשון דהאן 202 16:00-18:00 מינהל המכללות מאיר הופמן
27/11/2017 יום שני דהאן 201 17:00-21:00 מינהל המכללות איתי אהרון
28/11/2017 יום שלישי שטרן 201 08:30-14:00 מינהל המכללות צבי גרביצקי 
29/11/2017 יום רביעי שטרן 202 08:00-11:00 ניהול ד"ר יעל דויטש
29/11/2017 יום רביעי דהאן 201 18:00-20:00 גאוגרפיה ד'ר ענת צ'צ'יק
30/11/2017 יום חמישי שטרן 201 10:00-13:00 כלכלה אקסל
30/11/2017 יום חמישי דהאן 201 16:00-18:00 הספריה לחינוך  מירי רובישנטיין
01/12/2017 יום שישי דהאן 201 08:00-10:00 מינהל עסקים סינדי
03/12/2017 יום ראשון דהאן 201 08:00-10:00 מינהל המכללות מאיר הופמן
03/12/2017 יום ראשון שטרן 202 15:00-17:00 ניהול ד"ר גלית בוטבול
03/12/2017 יום ראשון דהאן 202 16:00-18:00 מינהל המכללות מאיר הופמן
03/12/2017 יום ראשון דהאן 204 17:00-20:00 ניהול ד"ר טטיאנה צ'רנונוג 
04/12/2017 יום שני דהאן 204 14:00-16:00 עבודה סוציאלית ד"ר ורד מי זהב
04/12/2017 יום שני שטרן 202 14:00-16:00 עבודה סוציאלית ד"ר אחינועם ארנפרוינד
04/12/2017 יום שני דהאן 201 17:00-21:00 מינהל המכללות איתי אהרון
05/12/2017 יום שלישי דהאן 201 12:00-14:00 הספריה לחינוך  מירי רובינשטיין
07/12/2017 יום חמישי דהאן 201 10:00-12:00 מינהל המכללות מאיר הופמן
07/12/2017 יום חמישי שטרן 201 10:00-13:00 כלכלה אקסל
08/12/2017 יום שישי דהאן 201 08:00-10:00 מינהל עסקים סינדי
10/12/2017 יום ראשון שטרן 202 15:00-17:00 ניהול ד"ר גלית בוטבול
11/12/2017 יום שני שטרן 201 14:00-17:00 ניהול ד"ר טטיאנה צ'רנונוג 
11/12/2017 יום שני דהאן 201 17:00-21:00 מינהל המכללות איתי אהרון
13/12/2017 יום רביעי שטרן 202 11:00-14:00 ניהול ד"ר טטיאנה צ'רנונוג 
13/12/2017 יום רביעי דהאן 201 12:00-14:00 עבודה סוציאלית ד'ר מיכל שגב
14/12/2017 יום חמישי שטרן 201 10:00-13:00 כלכלה אקסל
15/12/2017 יום שישי דהאן 201 08:00-11:00 ניהול ד"ר אורן נחום 
18/12/2017 יום שני דהאן 204 14:00-16:00 עבודה סוציאלית ד"ר ורד מי זהב
18/12/2017 יום שני שטרן 202 14:00-16:00 עבודה סוציאלית ד"ר אחינועם ארנפרוינד
18/12/2017 יום שני שטרן 201 14:00-17:00 ניהול ד"ר טטיאנה צ'רנונוג 
18/12/2017 יום שני דהאן 201 17:00-21:00 מינהל המכללות איתי אהרון
20/12/2017 יום רביעי שטרן 202 11:00-14:00 ניהול ד"ר טטיאנה צ'רנונוג 
20/12/2017 יום רביעי דהאן 201 12:00-14:00 עבודה סוציאלית ד'ר מיכל שגב
20/12/2017 יום רביעי דהאן 201 18:00-20:00 גאוגרפיה ד'ר ענת צ'צ'יק
22/12/2017 יום שישי דהאן 201 08:00-10:00 מינהל עסקים סינדי
22/12/2017 יום שישי דהאן 203 08:00-11:00 חוג משולב יוחאי רופא
24/12/2017 יום ראשון שטרן 201 08:00-13:00 קמפוס חרדי תהילה דוד
24/12/2017 יום ראשון שטרן 202 08:00-13:00 כלכלה להעביר את השיעורים של הלל בש מכיתה 201
25/12/2017 יום שני שטרן 201 14:00-17:00 ניהול ד"ר טטיאנה צ'רנונוג 
25/12/2017 יום שני דהאן 201 17:00-21:00 מינהל המכללות איתי אהרון
27/12/2017 יום רביעי שטרן 202 11:00-14:00 ניהול ד"ר טטיאנה צ'רנונוג 
27/12/2017 יום רביעי דהאן 201 12:00-14:00 עבודה סוציאלית ד'ר מיכל שגב
29/12/2017 יום שישי דהאן 201 08:00-11:00 ניהול ד"ר אורן נחום 
01/01/2018 יום שני דהאן 204 14:00-16:00 עבודה סוציאלית ד"ר ורד מי זהב
01/01/2018 יום שני שטרן 202 14:00-16:00 עבודה סוציאלית ד"ר אחינועם ארנפרוינד
01/01/2018 יום שני דהאן 201 17:00-21:00 מינהל המכללות איתי אהרון
03/01/2018 יום רביעי דהאן 201 12:00-14:00 עבודה סוציאלית ד'ר מיכל שגב
08/01/2018 יום שני שטרן 201 14:00-17:00 ניהול ד"ר אורן נחום 
08/01/2018 יום שני דהאן 201 17:00-21:00 מינהל המכללות איתי אהרון
10/01/2018 יום רביעי דהאן 201 12:00-14:00 עבודה סוציאלית ד'ר מיכל שגב
12/01/2018 יום שישי דהאן 201 08:00-11:00 ניהול ד"ר אורן נחום 
15/01/2018 יום שני דהאן 204 14:00-16:00 עבודה סוציאלית ד"ר ורד מי זהב
15/01/2018 יום שני שטרן 202 14:00-16:00 עבודה סוציאלית ד"ר אחינועם ארנפרוינד
15/01/2018 יום שני דהאן 201 17:00-21:00 מינהל המכללות איתי אהרון
17/01/2018 יום רביעי דהאן 201 12:00-14:00 עבודה סוציאלית ד'ר מיכל שגב
17/01/2018 יום רביעי דהאן 201 18:00-20:00 גאוגרפיה ד'ר ענת צ'צ'יק
19/01/2018 יום שישי דהאן 203 08:00-11:00 חוג משולב יוחאי רופא
22/01/2018 יום שני דהאן 201 17:00-21:00 מינהל המכללות איתי אהרון