במקרה של תקלה, נא לשלוח הודעה (לא להתקשר!!!) למס': 052-874-5037
תאריך יום שיבוץ שעות  מחלקה מרצה/הערות
20/02/2018 יום שלישי שטרן 201 14:00-19:30 תכנית המנהלים Executive MBA ד"ר איתמר שבתאי
23/02/2018 יום שישי דהאן 204 07:30-10:00 מכללות נעמה קאופמן 
27/02/2018 יום שלישי שטרן 201 14:00-19:30 תכנית המנהלים Executive MBA ד"ר איתמר שבתאי
05/03/2018 יום שני דהאן 204 14:00-16:00 עבודה סוציאלית ד"ר ורד מי זהב
05/03/2018 יום שני שטרן 202 14:00-16:00 עבודה סוציאלית ד"ר אחינועם ארנפרוינד
06/03/2018 יום שלישי שטרן 201 14:00-19:30 תכנית המנהלים Executive MBA ד"ר איתמר שבתאי
14/03/2018 יום רביעי שטרן 202 14:00-16:00 תקשורת ד"ר סוזן הולצמן
19/03/2018 יום שני דהאן 204 14:00-16:00 עבודה סוציאלית ד"ר ורד מי זהב
19/03/2018 יום שני שטרן 202 14:00-16:00 עבודה סוציאלית ד"ר אחינועם ארנפרוינד
21/03/2018 יום רביעי דהאן 201 12:00-14:00 עבודה סוציאלית ד'ר מיכל שגב
09/04/2018 יום שני דהאן 204 14:00-16:00 עבודה סוציאלית ד"ר ורד מי זהב
09/04/2018 יום שני שטרן 202 14:00-16:00 עבודה סוציאלית ד"ר אחינועם ארנפרוינד
11/04/2018 יום רביעי דהאן 201 12:00-14:00 עבודה סוציאלית ד'ר מיכל שגב
13/04/2018 יום שישי דהאן 203 08:00-11:00 ניהול ד"ר אורן נחום 
13/04/2018 יום שישי שטרן 201 11:00-14:00 ניהול ד"ר אורן נחום 
13/04/2018 יום שישי דהאן 202 11:00-14:00 ניהול ד"ר אורן נחום 
23/04/2018 יום שני דהאן 204 14:00-16:00 עבודה סוציאלית ד"ר ורד מי זהב
23/04/2018 יום שני שטרן 202 14:00-16:00 עבודה סוציאלית ד"ר אחינועם ארנפרוינד
25/04/2018 יום רביעי דהאן 201 12:00-14:00 עבודה סוציאלית ד'ר מיכל שגב
25/04/2018 יום רביעי שטרן 202 14:00-16:00 תקשורת ד"ר סוזן הולצמן
06/05/2018 יום ראשון דהאן 201 12:00-14:00 עבודה סוציאלית ד'ר מיכל שגב
06/05/2018 יום ראשון שטרן 201 18:00-20:00 מינהל עסקים פרופ' רועי גלברד
07/05/2018 יום שני דהאן 204 14:00-16:00 עבודה סוציאלית ד"ר ורד מי זהב
07/05/2018 יום שני שטרן 202 14:00-16:00 עבודה סוציאלית ד"ר אחינועם ארנפרוינד
09/05/2018 יום רביעי דהאן 201 12:00-14:00 עבודה סוציאלית ד'ר מיכל שגב
09/05/2018 יום רביעי שטרן 202 14:00-16:00 תקשורת ד"ר סוזן הולצמן
16/05/2018 יום רביעי דהאן 201 12:00-14:00 עבודה סוציאלית ד'ר מיכל שגב
18/05/2018 יום שישי דהאן 203 08:00-11:00 ניהול ד"ר אורן נחום 
18/05/2018 יום שישי שטרן 201 11:00-14:00 ניהול ד"ר אורן נחום 
18/05/2018 יום שישי דהאן 202 11:00-14:00 ניהול ד"ר אורן נחום 
22/05/2018 יום שלישי שטרן 201 17:00-20:00 ניהול ד"ר שלום ברויאר 
23/05/2018 יום רביעי שטרן 202 14:00-16:00 תקשורת ד"ר סוזן הולצמן
28/05/2018 יום שני דהאן 204 14:00-16:00 עבודה סוציאלית ד"ר ורד מי זהב
28/05/2018 יום שני שטרן 202 14:00-16:00 עבודה סוציאלית ד"ר אחינועם ארנפרוינד
29/05/2018 יום שלישי שטרן 201 17:00-20:00 ניהול ד"ר שלום ברויאר 
30/05/2018 יום רביעי דהאן 201 12:00-14:00 עבודה סוציאלית ד'ר מיכל שגב
05/06/2018 יום שלישי שטרן 201 17:00-20:00 ניהול ד"ר שלום ברויאר 
06/06/2018 יום רביעי שטרן 202 14:00-16:00 תקשורת ד"ר סוזן הולצמן
11/06/2018 יום שני דהאן 204 14:00-16:00 עבודה סוציאלית ד"ר ורד מי זהב
11/06/2018 יום שני שטרן 202 14:00-16:00 עבודה סוציאלית ד"ר אחינועם ארנפרוינד
12/06/2018 יום שלישי שטרן 201 17:00-20:00 ניהול ד"ר שלום ברויאר 
15/06/2018 יום שישי דהאן 203 08:00-11:00 ניהול ד"ר אורן נחום 
15/06/2018 יום שישי שטרן 201 11:00-14:00 ניהול ד"ר אורן נחום 
15/06/2018 יום שישי דהאן 202 11:00-14:00 ניהול ד"ר אורן נחום 
20/06/2018 יום רביעי שטרן 202 14:00-16:00 תקשורת ד"ר סוזן הולצמן
05/07/2018 יום חמישי שטרן 201 16:00-22:00 ניהול פרופ' פואד
06/07/2018 יום שישי שטרן 201 10:00-14:00 ניהול פרופ' פואד
12/07/2018 יום חמישי שטרן 201 16:00-22:00 ניהול פרופ' פואד
13/07/2018 יום שישי שטרן 201 10:00-14:00 ניהול פרופ' פואד
19/07/2018 יום חמישי שטרן 201 16:00-22:00 ניהול פרופ' פואד
26/07/2018 יום חמישי דהאן 201 11:30-13:00 זרועות הבטחון עדי כהן
29/07/2018 יום ראשון דהאן 201 11:30-13:00 זרועות הבטחון עדי כהן
01/08/2018 יום רביעי דהאן 201 11:30-13:00 זרועות הבטחון עדי כהן
02/08/2018 יום חמישי דהאן 201 11:30-13:00 זרועות הבטחון עדי כהן
05/08/2018 יום ראשון דהאן 201 11:30-13:00 זרועות הבטחון עדי כהן
08/08/2018 יום רביעי דהאן 201 11:30-13:00 זרועות הבטחון עדי כהן
09/08/2018 יום חמישי דהאן 201 11:30-13:00 זרועות הבטחון עדי כהן
12/08/2018 יום ראשון דהאן 201 11:30-13:00 זרועות הבטחון עדי כהן
15/08/2018 יום רביעי דהאן 201 11:30-13:00 זרועות הבטחון עדי כהן
16/08/2018 יום חמישי דהאן 201 11:30-13:00 זרועות הבטחון עדי כהן
26/08/2018 יום ראשון דהאן 201 11:30-13:00 זרועות הבטחון עדי כהן
29/08/2018 יום רביעי דהאן 201 11:30-13:00 זרועות הבטחון עדי כהן
30/08/2018 יום חמישי דהאן 201 11:30-13:00 זרועות הבטחון עדי כהן