במקרה של תקלה, נא לשלוח הודעה (לא להתקשר!!!) למס': 052-874-5037
תאריך יום שיבוץ שעות  מחלקה מרצה/הערות
20/06/2018 יום רביעי דהאן 201 08:30-13:30 המכינה הקדם אקדמית  מאיר הופמן 
20/06/2018 יום רביעי דהאן 204 08:30-13:30 המכינה הקדם אקדמית  מאיר הופמן 
20/06/2018 יום רביעי שטרן 202 14:00-18:00 תקשורת ד"ר סוזן הולצמן
21/06/2018 יום חמישי דהאן 201 18:00-200 שיעור מבטל שרה פרידל
21/06/2018 יום חמישי דהאן 202 18:00-20:00 חינוך ד'ר יצחק וייס
22/06/2018 יום שישי שטרן 201 08:00-11:00 ניהול ד'ר נועם גולדברג
26/06/2018 יום שלישי דהאן 204 16:00-20:00 מנהל עסקים קורס קיץ
27/06/2018 יום רביעי שטרן 201 17:00-20:00 ניהול ד"ר שלום ברויאר
02/07/2018 יום שני דהאן 201 16:00-19:10 המדור לתוכניות מובנות ד"ר אבי יוסיפוף
03/07/2018 יום שלישי דהאן 204 16:00-20:00 מנהל עסקים קורס קיץ
04/07/2018 יום רביעי שטרן 201 17:00-20:00 ניהול ד"ר שלום ברויאר
05/07/2018 יום חמישי שטרן 201 16:00-22:00 ניהול פרופ' פואד
06/07/2018 יום שישי שטרן 201 10:00-14:00 ניהול פרופ' פואד
09/07/2018 יום שני דהאן 201 16:00-19:10 המדור לתוכניות מובנות ד"ר אבי יוסיפוף
10/07/2018 יום שלישי דהאן 204 16:00-20:00 מנהל עסקים קורס קיץ
11/07/2018 יום רביעי שטרן 201 17:00-20:00 ניהול ד"ר שלום ברויאר
12/07/2018 יום חמישי שטרן 202 14:00-18:00 אופטומטריה שירה נתיב
12/07/2018 יום חמישי שטרן 201 16:00-22:00 ניהול פרופ' פואד
13/07/2018 יום שישי שטרן 202 08:00-1100 ניהול אחיעד מינס
13/07/2018 יום שישי שטרן 201 10:00-14:00 ניהול פרופ' פואד
13/07/2018 יום שישי שטרן 201 11:00-1400 ניהול אחיעד מינס
16/07/2018 יום שני דהאן 201 16:00-19:10 המדור לתוכניות מובנות ד"ר אבי יוסיפוף
17/07/2018 יום שלישי דהאן 204 16:00-20:00 מנהל עסקים קורס קיץ
18/07/2018 יום רביעי שטרן 201 17:00-20:00 ניהול ד"ר שלום ברויאר
19/07/2018 יום חמישי שטרן 201 16:00-22:00 ניהול פרופ' פואד
20/07/2018 יום שישי שטרן 201 08:00-1400 ניהול אחיעד מינס
23/07/2018 יום שני דהאן 201 16:00-19:10 המדור לתוכניות מובנות ד"ר אבי יוסיפוף
24/07/2018 יום שלישי דהאן 204 16:00-20:00 מנהל עסקים קורס קיץ
25/07/2018 יום רביעי שטרן 201 17:00-20:00 ניהול ד"ר שלום ברויאר
26/07/2018 יום חמישי דהאן 201 11:30-13:00 זרועות הבטחון עדי כהן
27/07/2018 יום שישי שטרן 201 08:00-1400 ניהול אחיעד מינס
29/07/2018 יום ראשון שטרן 201 08:00-14:00 המכינה הקדם אקדמית  מאיר הופמן 
29/07/2018 יום ראשון דהאן 201 11:30-13:00 זרועות הבטחון עדי כהן
30/07/2018 יום שני דהאן 201 16:00-19:10 המדור לתוכניות מובנות ד"ר אבי יוסיפוף
31/07/2018 יום שלישי דהאן 204 16:00-20:00 מנהל עסקים קורס קיץ
01/08/2018 יום רביעי דהאן 201 11:30-13:00 זרועות הבטחון עדי כהן
01/08/2018 יום רביעי שטרן 201 17:00-20:00 ניהול ד"ר שלום ברויאר
02/08/2018 יום חמישי דהאן 201 11:30-13:00 זרועות הבטחון עדי כהן
03/08/2018 יום שישי שטרן 201 08:00-1400 ניהול אחיעד מינס
05/08/2018 יום ראשון דהאן 201 11:30-13:00 זרועות הבטחון עדי כהן
06/08/2018 יום שני דהאן 201 16:00-19:10 המדור לתוכניות מובנות ד"ר אבי יוסיפוף
07/08/2018 יום שלישי דהאן 201 15:00-16:30 גאוגרפיה מוריה מדר
07/08/2018 יום שלישי דהאן 204 16:00-20:00 מנהל עסקים קורס קיץ
08/08/2018 יום רביעי דהאן 201 11:30-13:00 זרועות הבטחון עדי כהן
08/08/2018 יום רביעי שטרן 201 17:00-20:00 ניהול ד"ר שלום ברויאר
09/08/2018 יום חמישי דהאן 201 11:30-13:00 זרועות הבטחון עדי כהן
10/08/2018 יום שישי שטרן 201 08:00-1400 ניהול אחיעד מינס
12/08/2018 יום ראשון דהאן 201 11:30-13:00 זרועות הבטחון עדי כהן
13/08/2018 יום שני דהאן 201 16:00-19:10 המדור לתוכניות מובנות ד"ר אבי יוסיפוף
14/08/2018 יום שלישי דהאן 204 16:00-20:00 מנהל עסקים קורס קיץ
15/08/2018 יום רביעי דהאן 201 11:30-13:00 זרועות הבטחון עדי כהן
15/08/2018 יום רביעי שטרן 201 17:00-20:00 ניהול ד"ר שלום ברויאר
16/08/2018 יום חמישי דהאן 201 11:30-13:00 זרועות הבטחון עדי כהן
17/08/2018 יום שישי שטרן 201 08:00-1400 ניהול אחיעד מינס
20/08/2018 יום שני שטרן 201 11:00-17:10 קמפוס חרדי מבחן מימד
20/08/2018 יום שני דהאן 201 16:00-19:10 המדור לתוכניות מובנות ד"ר אבי יוסיפוף
21/08/2018 יום שלישי דהאן 204 16:00-20:00 מנהל עסקים קורס קיץ
26/08/2018 יום ראשון דהאן 201 11:30-13:00 זרועות הבטחון עדי כהן
27/08/2018 יום שני שטרן 201 11:00-17:00 קמפוס חרדי - מבחן צבי גרביצקי
27/08/2018 יום שני דהאן 201 16:00-19:10 המדור לתוכניות מובנות ד"ר אבי יוסיפוף
28/08/2018 יום שלישי דהאן 204 16:00-20:00 מנהל עסקים קורס קיץ
29/08/2018 יום רביעי דהאן 201 11:30-13:00 זרועות הבטחון עדי כהן
29/08/2018 יום רביעי שטרן 201 17:00-20:00 ניהול ד"ר שלום ברויאר
30/08/2018 יום חמישי דהאן 201 11:30-13:00 זרועות הבטחון עדי כהן
31/08/2018 יום שישי שטרן 201 08:00-1400 ניהול אחיעד מינס