חדר 201 70 מקומות מעבדת מחשבים - הפקולטה למדעי החברה - בניין 605 סמסטר א'
 22.10.17-26.1.18
שעה א' ב' ג' ד' ה' ו'
  73-122-01-קרימינולוגיה        
08:00 מבוא לסטטיסטיקה        
  ד'ר שגית שילה-לוין        
  כלכלה - 66-238-01 73-122-01-קרימינולוגיה       93-023-01-מכללות
09:00 יישומי מחשב באקונומטריקה מבוא לסטטיסטיקה       סטטיסטיקה
  מר הלל בש ד'ר שגית שילה-לוין       לוצ'י קזקרו
  כלכלה - 66-238-01 73-122-02-קרימינולוגיה   כלכלה - 66-238-03   93-023-01-מכללות
10:00 יישומי מחשב באקונומטריקה מבוא לסטטיסטיקה   יישומי מחשב באקונומטריקה   סטטיסטיקה
  מר הלל בש ד'ר שגית שילה-לוין   מר הלל בש   לוצ'י קזקרו
    73-122-02-קרימינולוגיה   כלכלה - 66-238-03   93-023-01-מכללות
11:00   מבוא לסטטיסטיקה   יישומי מחשב באקונומטריקה   סטטיסטיקה
    ד'ר שגית שילה-לוין   מר הלל בש   לוצ'י קזקרו
        כלכלה - 66-238-04   93-023-01-מכללות
12:00       יישומי מחשב באקונומטריקה   סטטיסטיקה
        מר הלל בש   לוצ'י קזקרו
        כלכלה - 66-238-04    
13:00       יישומי מחשב באקונומטריקה    
        מר הלל בש    
  כלכלה - 66-238-02 אורן נחום/טטיאנה צ'רנונוג  93-011-20-מכללות 93-011-30-מכללות   חונכים
14:00 יישומי מחשב באקונומטריקה מערכות מידע/חקר ביצועים 'סטטיסטיקה א 'סטטיסטיקה א  
  מר הלל בש 08/01 ד'ר מורן שמש-עירון ד'ר דפנה עציון   כשאין חונך ניתן לשלוח הודעה למס': 052-8745037
  כלכלה - 66-238-03 אורן נחום/טטיאנה צ'רנונוג  93-011-20-מכללות 93-011-30-מכללות  
15:00 יישומי מחשב באקונומטריקה מערכות מידע/חקר ביצועים 'סטטיסטיקה א 'סטטיסטיקה א  
  מר הלל בש 08/01 ד'ר מורן שמש-עירון ד'ר דפנה עציון   אלי- 052-504-4452
  70-784-02-מינהל עסקים אורן נחום/טטיאנה צ'רנונוג    77-707-04-חינוך  
16:00 מחסני נתונים מערכות מידע/חקר ביצועים   מחקר כמותי בסיסי 1   אורי- 054-758-7030
  ד"ר ישראל רוזן 08/01   ד"ר רותם מאור  
  70-784-02-מינהל עסקים     77-707-04-חינוך   רקע בצבע כזה מציין כי הקורס מתקיים רק בתאריכים המצויינים
17:00 מחסני נתונים     מחקר כמותי בסיסי 1  
  ד"ר ישראל רוזן     ד"ר רותם מאור  
  70-677-01-מינהל עסקים        
18:00 מערכות מידע גיאוגרפיות        
  ד"ר שילה שיף        
  70-677-01-מינהל עסקים        
19:00 מערכות מידע גיאוגרפיות        
  ד"ר שילה שיף        
  70-784-05-מינהל עסקים לבדיקת מערכת וקבלת עדכונים בדוק באתר: hevralabs.biu.ac.il
20:00 מחסני נתונים
  ד"ר ישראל רוזן
  70-784-05-מינהל עסקים      
21:00 מחסני נתונים      
  ד"ר ישראל רוזן