חדר 201 70 מקומות מעבדת מחשבים - הפקולטה למדעי החברה - בניין 605 סמסטר ב' 
4.3.18-22.6.18
שעה א' ב' ג' ד' ה' ו'
    73-122-03-קרימינולוגיה       55-009-06-ניהול 
08:00   מבוא לסטטיסטיקה       שיטות וכלי מחקר
    ד'ר שגית שילה-לוין       ד'ר שגית שילה-לוין
    73-122-03-קרימינולוגיה       55-009-06-ניהול 
09:00   מבוא לסטטיסטיקה       שיטות וכלי מחקר
    ד'ר שגית שילה-לוין       ד'ר שגית שילה-לוין
    73-120-02-קרימינולוגיה       55-009-06-ניהול 
10:00   מבוא לסטטיסטיקה       שיטות וכלי מחקר
    ד'ר שגית שילה-לוין       ד'ר שגית שילה-לוין
    73-120-02-קרימינולוגיה   93-472-09-מכללות   55-028-07-ד"ר אורן נחום  
11:00   מבוא לסטטיסטיקה   אקסל לחשבונאים   יסודות מערכות תובלה
    ד'ר שגית שילה-לוין   מר הלל בש   13/04, 18/05, 16/06
        93-472-09-מכללות   55-028-07-ד"ר אורן נחום  
12:00       אקסל לחשבונאים   יסודות מערכות תובלה
        מר הלל בש   13/04, 18/05, 16/06
        93-472-09-מכללות   55-028-07-ד"ר אורן נחום  
13:00       אקסל לחשבונאים   יסודות מערכות תובלה
        מר הלל בש   13/04, 18/05, 16/06
    76-162-01-עבודה סוציאלית  76-689-01-עבודה סוציאלית  93-472-09-מכללות   חונכים
14:00   קריאה וכתיבה מקצועית סטטיסטיקה ועיבוד נתונים אקסל לחשבונאים  
    5/3,19/3,9/4,23/4,7/5,28/5,11/6 ד"ר דן רמון מר הלל בש   כשאין חונך ניתן לשלוח הודעה למס': 052-8745037
    76-162-01-עבודה סוציאלית  76-689-01-עבודה סוציאלית     
15:00   קריאה וכתיבה מקצועית סטטיסטיקה ועיבוד נתונים    
    5/3,19/3,9/4,23/4,7/5,28/5,11/6 ד"ר דן רמון     אלי- 052-504-4452
    93-012-09-מכללות      
16:00   סטטיסטיקה       יאיר- 050-851-2973
    ד"ר דלית גפני      
    93-012-09-מכללות 55-051-01-ד"ר שלום ברויאר        רקע בצבע כזה מציין כי הקורס מתקיים רק בתאריכים המצויינים
17:00   סטטיסטיקה מערכות מידע    
    ד"ר דלית גפני 22/05, 29/05, 05/06,12/06    
  פרופ' רועי גלברד-מינהל עסקים חינוך - 77-770-04 55-051-01-ד"ר שלום ברויאר      74-201-02-חוג משולב 
18:00 ניתוח מערכות א' Spss מערכות מידע   שיטות מחקר ב' תרגיל
  06/05 פרידל שרה 22/05, 29/05, 05/06,12/06   ד"ר שגית שילה לוין
  פרופ' רועי גלברד-מינהל עסקים חינוך - 77-770-04 55-051-01-ד"ר שלום ברויאר       
19:00 ניתוח מערכות א' Spss מערכות מידע    
  06/05 פרידל שרה 22/05, 29/05, 05/06,12/06    
    לבדיקת מערכת וקבלת עדכונים בדוק באתר: hevralabs.biu.ac.il
20:00