חדר 201 70 מקומות מעבדת מחשבים - הפקולטה למדעי החברה - בניין 605 סמסטר ב' 
4.3.18-22.6.18
שעה א' ב' ג' ד' ה' ו'
    73-122-03-קרימינולוגיה       55-009-06-ניהול 
08:00   מבוא לסטטיסטיקה       שיטות וכלי מחקר
    ד'ר שגית שילה-לוין       ד'ר שגית שילה-לוין
    73-122-03-קרימינולוגיה       55-009-06-ניהול 
09:00   מבוא לסטטיסטיקה       שיטות וכלי מחקר
    ד'ר שגית שילה-לוין       ד'ר שגית שילה-לוין
    73-120-02-קרימינולוגיה       55-009-06-ניהול 
10:00   מבוא לסטטיסטיקה       שיטות וכלי מחקר
    ד'ר שגית שילה-לוין       ד'ר שגית שילה-לוין
    73-120-02-קרימינולוגיה   93-472-09-מכללות   55-028-07-ד"ר אורן נחום  
11:00   מבוא לסטטיסטיקה   אקסל לחשבונאים   יסודות מערכות תובלה
    ד'ר שגית שילה-לוין   מר הלל בש   11/05, 15/06
        93-472-09-מכללות   55-028-07-ד"ר אורן נחום  
12:00       אקסל לחשבונאים   יסודות מערכות תובלה
        מר הלל בש   11/05, 15/06
        93-472-09-מכללות   55-028-07-ד"ר אורן נחום  
13:00       אקסל לחשבונאים   יסודות מערכות תובלה
        מר הלל בש   11/05, 15/06
    76-162-01-עבודה סוציאלית  55-028-01-ניהול    93-472-09-מכללות חינוך - 77-997-01 חונכים
14:00   קריאה וכתיבה מקצועית מערכות תובלה אקסל לחשבונאים מחקר מתקדם-2 
    28/5,11/6 דר' סוויד ניצן מר הלל בש ד"ר ניר מדג'ר כשאין חונך ניתן לשלוח הודעה למס': 052-8745037
    76-162-01-עבודה סוציאלית  55-028-01-ניהול      חינוך - 77-997-01
15:00   קריאה וכתיבה מקצועית מערכות תובלה   מחקר מתקדם-2 
    28/5,11/6 דר' סוויד ניצן   ד"ר ניר מדג'ר אלי- 052-504-4452
    93-012-09-מכללות 55-028-01-ניהול       
16:00   סטטיסטיקה מערכות תובלה     אורי- 054-758-7030
    28/5,11/6 דר' סוויד ניצן    
    93-012-09-מכללות 55-051-01-ד"ר שלום ברויאר      74-201-02-חוג משולב  רקע בצבע כזה מציין כי הקורס מתקיים רק בתאריכים המצויינים
17:00   סטטיסטיקה מערכות מידע   שיטות מחקר ב' תרגיל
    28/5,11/6 22/05, 29/05, 05/06,12/06   ד"ר שגית שילה לוין
    חינוך - 77-770-04 55-051-01-ד"ר שלום ברויאר      74-201-02-חוג משולב 
18:00   Spss מערכות מידע   שיטות מחקר ב' תרגיל
    פרידל שרה 22/05, 29/05, 05/06,12/06   ד"ר שגית שילה לוין
    חינוך - 77-770-04 55-051-01-ד"ר שלום ברויאר    93-476-03-ד"ר שלום ברויאר     
19:00   Spss מערכות מידע ERP
    פרידל שרה 22/05, 29/05, 05/06,12/06 14/03-20/06  
        93-476-03-ד"ר שלום ברויאר       
20:00       ERP    
        14/03-20/07    
    לבדיקת מערכת וקבלת עדכונים בדוק באתר: hevralabs.biu.ac.il