חדר 201 70 מקומות מעבדת מחשבים - הפקולטה למדעי החברה - בניין 605 סמסטר ב' 
4.3.18-22.6.18
שעה א' ב' ג' ד' ה' ו'
    73-122-03-קרימינולוגיה       55-009-06-ניהול 
08:00   מבוא לסטטיסטיקה       שיטות וכלי מחקר
    ד'ר שגית שילה-לוין       ד'ר שגית שילה-לוין
    73-122-03-קרימינולוגיה       55-009-06-ניהול 
09:00   מבוא לסטטיסטיקה       שיטות וכלי מחקר
    ד'ר שגית שילה-לוין       ד'ר שגית שילה-לוין
    73-120-02-קרימינולוגיה       55-009-06-ניהול 
10:00   מבוא לסטטיסטיקה       שיטות וכלי מחקר
    ד'ר שגית שילה-לוין       ד'ר שגית שילה-לוין
    73-120-02-קרימינולוגיה       55-028-07-ד"ר אורן נחום  
11:00   מבוא לסטטיסטיקה       יסודות מערכות תובלה
    ד'ר שגית שילה-לוין       13/04, 18/05, 16/06
            55-028-07-ד"ר אורן נחום  
12:00           יסודות מערכות תובלה
            13/04, 18/05, 16/06
            55-028-07-ד"ר אורן נחום  
13:00           יסודות מערכות תובלה
            13/04, 18/05, 16/06
    76-162-01-עבודה סוציאלית        חונכים
14:00   קריאה וכתיבה מקצועית      
    ד"ר אחינועם ארנפרוינד       כשאין חונך ניתן לשלוח הודעה למס': 052-8745037
    76-162-01-עבודה סוציאלית       
15:00   קריאה וכתיבה מקצועית      
    ד"ר אחינועם ארנפרוינד       אלי- 052-504-4452
    93-012-09-מכללות      
16:00   סטטיסטיקה       יאיר- 050-851-2973
    ד"ר דלית גפני      
    93-012-09-מכללות 55-051-01-ד"ר שלום ברויאר        רקע בצבע כזה מציין כי הקורס מתקיים רק בתאריכים המצויינים
17:00   סטטיסטיקה מערכות מידע    
    ד"ר דלית גפני 22/05, 29/05, 05/06,12/06    
  פרופ' רועי גלברד-מינהל עסקים חינוך - 77-770-04 55-051-01-ד"ר שלום ברויאר      74-201-02-חוג משולב 
18:00 ניתוח מערכות א' Spss מערכות מידע   שיטות מחקר ב' תרגיל
  06/05 פרידל שרה 22/05, 29/05, 05/06,12/06   ד"ר שגית שילה לוין
  פרופ' רועי גלברד-מינהל עסקים חינוך - 77-770-04 55-051-01-ד"ר שלום ברויאר       
19:00 ניתוח מערכות א' Spss מערכות מידע    
  06/05 פרידל שרה 22/05, 29/05, 05/06,12/06    
    לבדיקת מערכת וקבלת עדכונים בדוק באתר: hevralabs.biu.ac.il
20:00