חדר 202 46 מקומות מעבדת מחשבים - הפקולטה למדעי החברה - בניין 605 סמסטר א'
 22.10.17-26.1.18
שעה א' ב' ג' ד' ה' ו'
            55-504-01-ניהול 
08:00           מערכות תובלה ושינוע
            ד"ר יובל הדס
            55-504-01-ניהול 
09:00           מערכות תובלה ושינוע
            ד"ר יובל הדס
    73-137-01-קרימינולוגיה       55-703-01-ניהול 
10:00   סדנת הדרכה במקורות מידע       ניהול מערכות מידע בתעשיה 
    דר' טובה גולדמן       ד"ר יובל הדס
    73-137-01-קרימינולוגיה       55-703-01-ניהול 
11:00   סדנת הדרכה במקורות מידע       ניהול מערכות מידע בתעשיה 
    דר' טובה גולדמן       ד"ר יובל הדס
          60-805-03-פסיכולוגיה 55-502-04-ניהול 
12:00         סטטיסטיקה למ"א מודלים מתקדמים-חקב"צ
          מר מאור גדרון מר דמיטרי צדיקוביץ
          60-805-03-פסיכולוגיה  
13:00         סטטיסטיקה למ"א  
          מר מאור גדרון  
    76-162-01-עבודה סוציאלית  74-207-18-חוג משטלב 63-004-01-תקשורת   חונכים
14:00   קריאה וכתיבה מקצועית שימושי מחשב מחקר מידענות  
    1/1,15/1 ד"ר אפי גרוסמן ד"ר אילן תמיר   כשאין חונך ניתן לשלוח הודעה למס': 052-8745037
    76-162-01-עבודה סוציאלית  74-207-18-חוג משטלב 63-004-01-תקשורת  
15:00   קריאה וכתיבה מקצועית שימושי מחשב מחקר מידענות  
    1/1,15/1 ד"ר אפי גרוסמן ד"ר אילן תמיר   אלי- 052-504-4452
      74-207-18-חוג משטלב 55-009-01-ניהול  55-913-03-ניהול 
16:00     שימושי מחשב שיטות וכלי מחקר שיטות וכלי מחקר מתקדמים אורי- 054-758-7030
      ד"ר אפי גרוסמן ד"ר ענבר קרמר דר' טטיאנה צ'רנונוג
  55-910-01-ניהול  70-227-01-ניהול    55-009-01-ניהול  55-913-03-ניהול  רקע בצבע כזה מציין כי הקורס מתקיים רק בתאריכים המצויינים
17:00 מבוא לשיטות מחקר ERP יסודות   שיטות וכלי מחקר שיטות וכלי מחקר מתקדמים
  דר' ציפי הורניק ד"ר שלום ברויאר    ד"ר ענבר קרמר דר' טטיאנה צ'רנונוג
  55-910-01-ניהול  70-227-01-ניהול    55-009-01-ניהול   
18:00 מבוא לשיטות מחקר ERP יסודות   שיטות וכלי מחקר  
  דר' ציפי הורניק ד"ר שלום ברויאר    ד"ר ענבר קרמר  
    70-227-01-ניהול       
19:00   ERP יסודות      
    ד"ר שלום ברויאר       
  70-949-01-מינהל עסקים לבדיקת מערכת וקבלת עדכונים בדוק באתר: hevralabs.biu.ac.il  
20:00 כריית נתונים  
  פרופ' רועי גלברד  
  70-949-01-מינהל עסקים    
21:00 כריית נתונים    
  פרופ' רועי גלברד