חדר 202 46 מקומות מעבדת מחשבים - הפקולטה למדעי החברה - בניין 605 סמסטר א'
 22.10.17-26.1.18
שעה א' ב' ג' ד' ה' ו'
        222-01-ד"ר יעל דויטש    55-504-01-ניהול 
08:00       ניהול פרויקטים טכנולוגים   מערכות תובלה ושינוע
        08/11, 29/11   ד"ר יובל הדס
        222-01-ד"ר יעל דויטש    55-504-01-ניהול 
09:00       ניהול פרויקטים טכנולוגים   מערכות תובלה ושינוע
        08/11, 29/11   ד"ר יובל הדס
    73-137-01-קרימינולוגיה   222-01-ד"ר יעל דויטש    55-703-01-ניהול 
10:00   סדנת הדרכה במקורות מידע   ניהול פרויקטים טכנולוגים   ניהול מערכות מידע בתעשיה 
    דר' טובה גולדמן   08/11, 29/11   ד"ר יובל הדס
    73-137-01-קרימינולוגיה   007-03-ד"ר טטיאנה צ'רנונוג    55-703-01-ניהול 
11:00   סדנת הדרכה במקורות מידע   חקר ביצועים   ניהול מערכות מידע בתעשיה 
    דר' טובה גולדמן   13/12, 20/12, 27/12   ד"ר יובל הדס
        007-03-ד"ר טטיאנה צ'רנונוג  60-805-03-פסיכולוגיה 55-502-04-ניהול 
12:00       חקר ביצועים סטטיסטיקה למ"א מודלים מתקדמים-חקב"צ
        13/12, 20/12, 27/12 מר מאור גדרון מר דמיטרי צדיקוביץ
        007-03-ד"ר טטיאנה צ'רנונוג  60-805-03-פסיכולוגיה  
13:00       חקר ביצועים סטטיסטיקה למ"א  
        13/12, 20/12, 27/12 מר מאור גדרון  
    76-162-01-עבודה סוציאלית  74-207-18-חוג משטלב 63-004-01-תקשורת   חונכים
14:00   קריאה וכתיבה מקצועית שימושי מחשב מחקר מידענות  
    6/11,20/11,4/12,18/12,1/1,15/1 ד"ר אפי גרוסמן ד"ר אילן תמיר   כשאין חונך ניתן לשלוח הודעה למס': 052-8745037
    76-162-01-עבודה סוציאלית  74-207-18-חוג משטלב 63-004-01-תקשורת  
15:00   קריאה וכתיבה מקצועית שימושי מחשב מחקר מידענות  
    6/11,20/11,4/12,18/12,1/1,15/1 ד"ר אפי גרוסמן ד"ר אילן תמיר   אלי- 052-504-4452
      74-207-18-חוג משטלב 55-009-01-ניהול  55-913-03-ניהול 
16:00     שימושי מחשב שיטות וכלי מחקר שיטות וכלי מחקר מתקדמים אורי- 054-758-7030
      ד"ר אפי גרוסמן ד"ר ענבר קרמר דר' טטיאנה צ'רנונוג
  55-910-01-ניהול  70-227-01-ניהול    55-009-01-ניהול  55-913-03-ניהול  רקע בצבע כזה מציין כי הקורס מתקיים רק בתאריכים המצויינים
17:00 מבוא לשיטות מחקר ERP יסודות   שיטות וכלי מחקר שיטות וכלי מחקר מתקדמים
  דר' ציפי הורניק ד"ר שלום ברויאר    ד"ר ענבר קרמר דר' טטיאנה צ'רנונוג
  55-910-01-ניהול  70-227-01-ניהול    55-009-01-ניהול   
18:00 מבוא לשיטות מחקר ERP יסודות   שיטות וכלי מחקר  
  דר' ציפי הורניק ד"ר שלום ברויאר    ד"ר ענבר קרמר  
    70-227-01-ניהול       
19:00   ERP יסודות      
    ד"ר שלום ברויאר       
  70-949-01-מינהל עסקים לבדיקת מערכת וקבלת עדכונים בדוק באתר: hevralabs.biu.ac.il 55-502-04-ניהול 
20:00 כריית נתונים מודלים מתקדמים-חקב"צ
  פרופ' רועי גלברד מר דמיטרי צדיקוביץ
  70-949-01-מינהל עסקים    
21:00 כריית נתונים    
  פרופ' רועי גלברד