חדר 202 46 מקומות מעבדת מחשבים - הפקולטה למדעי החברה - בניין 605 סמסטר ב' 
4.3.18-22.6.18
שעה א' ב' ג' ד' ה' ו'
    76-471-01-עבודה סוציאלית    55-009-03-ניהול    55-009-07-ניהול 
08:00   כתיבה אקדמית ומקצועית   שיטות וכלי מחקר   שיטות וכלי מחקר
    ד"ר עדי נוי   ד"ר ענבר קרמר   ד"ר ענבר קרמר
    76-471-01-עבודה סוציאלית    55-009-03-ניהול    55-009-07-ניהול 
09:00   כתיבה אקדמית ומקצועית   שיטות וכלי מחקר   שיטות וכלי מחקר
    ד"ר עדי נוי   ד"ר ענבר קרמר   ד"ר ענבר קרמר
    73-132-02-קרימינולוגיה   55-009-03-ניהול    55-009-07-ניהול 
10:00   סדנת הדרכה במקורות מידע   שיטות וכלי מחקר   שיטות וכלי מחקר
    דר' טובה גולדמן   ד"ר ענבר קרמר   ד"ר ענבר קרמר
    73-132-02-קרימינולוגיה       74-207-01-חוג משולב 
11:00   סדנת הדרכה במקורות מידע       שיטות מחקר ב' תרגיל
    דר' טובה גולדמן       ד"ר שגית שילה לוין
        70-089-01-ניהול  60-805-03-פסיכולוגיה 74-207-01-חוג משולב 
12:00       עיצוב בסיסי נתונים סטטיסטיקה למ"א שיטות מחקר ב' תרגיל
        מר אידלמן אריק מר מאור גדרון ד"ר שגית שילה לוין
        70-089-01-ניהול  60-805-03-פסיכולוגיה  
13:00       עיצוב בסיסי נתונים סטטיסטיקה למ"א  
        מר אידלמן אריק מר מאור גדרון  
    76-162-02-עבודה סוציאלית  93-012-20-מכללות 63-005-18-תקשורת 97-155-21-מכינה לעולים  חונכים
14:00   קריאה וכתיבה מקצועית 'סטטיסטיקה ב אוריינות אקדמית יישומי מחשב
    7/5,28/5,11/6 ד'ר מורן שמש-עירון 23/5,6/6,20/6 מר אברהם ליניק כשאין חונך ניתן לשלוח הודעה למס': 052-8745037
    76-162-02-עבודה סוציאלית  93-012-20-מכללות 63-005-18-תקשורת 97-155-21-מכינה לעולים 
15:00   קריאה וכתיבה מקצועית 'סטטיסטיקה ב אוריינות אקדמית יישומי מחשב
    7/5,28/5,11/6 ד'ר מורן שמש-עירון 23/5,6/6,20/6 מר אברהם ליניק אלי- 052-504-4452
  70-684-02-מינהל עסקים חינוך - 77-708-01     55-505-01-ניהול 
16:00 יסודות הסייבר מחקר כמותי      מערכות מידע לוגיסטיות אורי- 054-758-7030
  ד"ר ישראל רוזן ד"ר צוריאל מוריה     ד"ר יובל הדס
  70-684-02-מינהל עסקים חינוך - 77-708-01 70-220-01-ניהול    55-505-01-ניהול  רקע בצבע כזה מציין כי הקורס מתקיים רק בתאריכים המצויינים
17:00 יסודות הסייבר מחקר כמותי  ניהול טכנולוגיות מידע   מערכות מידע לוגיסטיות
  ד"ר ישראל רוזן ד"ר צוריאל מוריה מר אידלמן אריק   ד"ר יובל הדס
  70-784-01-מינהל עסקים חינוך - 77-770-01 70-220-01-ניהול    55-602-01-ניהול 
18:00 מחסני נתונים Spss ניהול טכנולוגיות מידע   מערכות מידע למנהלים
  ד"ר ישראל רוזן ד"ר דפנה עציון  מר אידלמן אריק   ד"ר יובל הדס
  70-784-01-מינהל עסקים חינוך - 77-770-01 70-220-01-ניהול    55-602-01-ניהול 
19:00 מחסני נתונים Spss ניהול טכנולוגיות מידע   מערכות מידע למנהלים
  ד"ר ישראל רוזן ד"ר דפנה עציון  מר אידלמן אריק   ד"ר יובל הדס
  70-676-01-מינהל עסקים לבדיקת מערכת וקבלת עדכונים בדוק באתר: hevralabs.biu.ac.il
20:00 ניהול סיכונים וטכנולוגיות מידע
  ד"ר ישראל רוזן
  70-676-01-מינהל עסקים          
21:00 ניהול סיכונים וטכנולוגיות מידע          
  ד"ר ישראל רוזן