חדר 202 46 מקומות מעבדת מחשבים - הפקולטה למדעי החברה - בניין 605 סמסטר ב' 
4.3.18-22.6.18
שעה א' ב' ג' ד' ה' ו'
    76-471-01-עבודה סוציאלית    55-009-03-ניהול    55-009-07-ניהול 
08:00   כתיבה אקדמית ומקצועית   שיטות וכלי מחקר   שיטות וכלי מחקר
    ד"ר עדי נוי   ד"ר ענבר קרמר   ד"ר ענבר קרמר
    76-471-01-עבודה סוציאלית    55-009-03-ניהול    55-009-07-ניהול 
09:00   כתיבה אקדמית ומקצועית   שיטות וכלי מחקר   שיטות וכלי מחקר
    ד"ר עדי נוי   ד"ר ענבר קרמר   ד"ר ענבר קרמר
        55-009-03-ניהול    55-009-07-ניהול 
10:00       שיטות וכלי מחקר   שיטות וכלי מחקר
        ד"ר ענבר קרמר   ד"ר ענבר קרמר
    55-009-02-ניהול         
11:00   שיטות וכלי מחקר        
    ד"ר ענבר קרמר        
    55-009-02-ניהול      60-805-03-פסיכולוגיה  
12:00   שיטות וכלי מחקר     סטטיסטיקה למ"א  
    ד"ר ענבר קרמר     מר מאור גדרון  
    55-009-02-ניהול      60-805-03-פסיכולוגיה  
13:00   שיטות וכלי מחקר     סטטיסטיקה למ"א  
    ד"ר ענבר קרמר     מר מאור גדרון  
    76-162-02-עבודה סוציאלית  93-012-20-מכללות   97-155-21-מכינה לעולים  חונכים
14:00   קריאה וכתיבה מקצועית 'סטטיסטיקה ב   יישומי מחשב
    ד"ר ורד מי זהב ד'ר מורן שמש-עירון   מר אברהם ליניק כשאין חונך ניתן לשלוח הודעה למס': 052-8745037
    76-162-02-עבודה סוציאלית  93-012-20-מכללות   97-155-21-מכינה לעולים 
15:00   קריאה וכתיבה מקצועית 'סטטיסטיקה ב   יישומי מחשב
    ד"ר ורד מי זהב ד'ר מורן שמש-עירון   מר אברהם ליניק אלי- 052-504-4452
  70-684-02-מינהל עסקים חינוך - 77-708-01     55-505-01-ניהול 
16:00 יסודות הסייבר מחקר כמותי      מערכות מידע לוגיסטיות יאיר- 050-851-2973
  ד"ר ישראל רוזן ד"ר צוריאל מוריה     ד"ר יובל הדס
  70-684-02-מינהל עסקים חינוך - 77-708-01 70-220-01-ניהול    55-505-01-ניהול  רקע בצבע כזה מציין כי הקורס מתקיים רק בתאריכים המצויינים
17:00 יסודות הסייבר מחקר כמותי  ניהול טכנולוגיות מידע   מערכות מידע לוגיסטיות
  ד"ר ישראל רוזן ד"ר צוריאל מוריה מר אידלמן אריק   ד"ר יובל הדס
  70-784-01-מינהל עסקים חינוך - 77-770-01 70-220-01-ניהול    55-602-01-ניהול 
18:00 מחסני נתונים Spss ניהול טכנולוגיות מידע   מערכות מידע למנהלים
  ד"ר ישראל רוזן ד"ר דפנה עציון  מר אידלמן אריק   ד"ר יובל הדס
  70-784-01-מינהל עסקים חינוך - 77-770-01     55-602-01-ניהול 
19:00 מחסני נתונים Spss     מערכות מידע למנהלים
  ד"ר ישראל רוזן ד"ר דפנה עציון      ד"ר יובל הדס
    לבדיקת מערכת וקבלת עדכונים בדוק באתר: hevralabs.biu.ac.il
20:00