מס' קורס שם קורס שם המרצה סמס' יום משעה עד שעה שיבוץ מקומות במעבדה חד פעמי Null
75-027-01 פרוייקטים בממ"ג  פרופ' איתמר לנסקי א' ב' 12:00 15:00 דהאן 201 33    
75-027-02 פרוייקטים בממ"ג  מר שיף שילה א' ב' 15:00 16:00 דהאן 201 33    
75-336-01 נושאים מתקדמים  בממ"ג מר שיף שילה א' ב' 18:00 22:00 דהאן 201 33    
75-373-01 יסודות מערכות מידע גאוגרפיות מר שיף שילה א' ג' 12:00 15:00 דהאן 201 33    
75-373-02 יסודות מערכות מידע גאוגרפיות שירה גולדרייך א' ג' 15:00 16:00 דהאן 201 33    
75-123-01 מבוא לחישה מרחוק של הסביבה פרופ' איתמר לנסקי א' ד' 10:00 13:00 דהאן 201 33    
75-123-02 מבוא לחישה מרחוק של הסביבה גב' נעה צוקרמן א' ד' 13:00 14:00 דהאן 201 33    
75-092-01 יישומים בחישה מרחוק  פרופ' איתמר לנסקי ב' ב' 11:00 14:00 דהאן 201 33    
75-095-01 שירותי אקלים ככלי להתמודדות פרופ' איתמר לנסקי ב' ב' 14:00 18:00 דהאן 201 33    
75-315-01 יישומים ב  autocad map לשימור ופיתוח  ד"ר רונן נהוראי ב' ב' 18:00 21:00 דהאן 201 33    
75-051-01 יישומי ממ"ג בהידרולוגיה ומשאבי מים ד"ר יונתן גנות ב' ג' 16:00 20:00 Null FALSE    
93-024-11 סטטיסטיקה תיאורית דלית גפני א' א' 16:00 18:00 שטרן 201 70 למעט -03/12,31/12,14/01 שולם - דרישה 704204
93-024-12 סטטיסטיקה תיאורית אילן לוי א' א' 16:00 18:00 שטרן 202 46 למעט -03/12,31/12,14/01 שולם - דרישה 704204
93-011-20 סטטיסטיקה א' ד'ר מורן שמש-עירון א' ג' 14:00 16:00 דהאן 202 39    
93-011-30 סטטיסטיקה א' ד'ר דפנה עציון א' ד' 14:00 16:00 דהאן 202 39    
93-025-11 סטטיסטיקה היסקית  דלית גפני ב' א' 16:00 18:00 דהאן 204 48 05/05,12/05,19/05,02/06,09/06 שולם - דרישה 704204
93-025-12 סטטיסטיקה היסקית אילן לוי ב' א' 16:00 18:00 דהאן 201 33 05/05,12/05,19/05,02/06,09/06 שולם - דרישה 704204
93-012-20 סטטיסטיקה ב' ד'ר מורן שמש-עירון ב' ג' 14:00 16:00 דהאן 202 39    
93-012-30 סטטיסטיקה ב' ד'ר דפנה עציון ב' ד' 14:00 16:00 דהאן 202 39    
74-028-01 מבוא למדעי החברה ד"ר יואל פטשניק א' ה' 8:00 10:00 דהאן 203 24    
74-201-01 שיטות מחקר ב'  ד"ר מוריה צוריאל ב' ג' 8:00 11:00 שטרן 202 46    
74-5201-10 שיטות מחקר כמותניות ב'  ד"ר שגית שילה לוין ב' ג' 10:00 13:00 שטרן 201 70    
74-207-10 שמושי מחשב ד"ר גלית כהן בוטבול ב' ג' 16:00 18:00 שטרן 201 70    
74-126-01 יסודות הכתיבה מדעית ד"ר חן ריגר ב' ה' 8:00 10:00 דהאן 202 39 11/04,02/05,09/05  
74-028-01 מבוא למדעי החברה ד"ר יואל פטשניק ב' ה' 8:00 10:00 דהאן 203 24    
74-207-01 שמושי מחשב ד"ר שגית שילה לוין ב' ה' 8:00 10:00 שטרן 202 46    
79-8434-01 שילוב טכנולוגיות בהוראה  פרופ' סיגל עדן ב' ד' 14:00 16:00 Null FALSE    
77-7592-01 כלים דיגיטליים בחינוך המיוחד פרופ' סיגל עדן ב' ה' 12:00 14:00 Null FALSE    
66-867-01 מבוא לפייתון לכלכלנים ד"ר אביחי שניר א' א' 12:00 14:00 שטרן 202 46    
66-6108-01 שימושי מחשב הלל בש א' ג' 20:00 22:00 שטרן 202 46    
66-868-01 מבוא ללמידת מכונה  איטין-שוורץ ביאטה ב' א' 12:00 14:00 שטרן 202 46    
71-984-01 יסודות המחקר המדעי ד'ר יוליה אלעד א' ג' 10:00 12:00 דהאן 201 33    
71-984-90 יסודות המחקר המדעי ד'ר יוליה אלעד א' ד' 16:00 20:00 דהאן 203 24    
71-984-01 יסודות המחקר המדעי ד'ר יוליה אלעד ב' ג' 10:00 12:00 דהאן 201 33    
70-617-15 שיטות כמותיות במימון מני עבודי א' ו' 8:00 10:00 דהאן 203 24 20/10,03/11,17/11,01/12,15/12,05/01,19/01  
70-647-15 כריית טקסט ד"ר רוני רמון א' ו' 8:00 10:00 דהאן 201 33 20/10,03/11,17/11,01/12,15/12,05/01,19/01  
70-676-15 ניהול סיכונים וטכנולוגיות מידע ד"ר ישראל רוזן א' ו' 12:00 14:00 דהאן 204 48 20/10,03/11,17/11,01/12,15/12,05/01,19/01  
70-793-03 שיטות מחקר מתקדמות ד"ר ניר מילשטיין ב' א' 16:00 19:00 שטרן 201 70 10/03,31/03, 14/04, 19/05, 02/06, 16/06  
70-793-01 שיטות מחקר מתקדמות ד"ר אורי גרוסמן ב' א' 16:00 19:00 דהאן 202 39 10/03,31/03, 14/04, 19/05, 02/06, 16/06  
70-949-01 כריית נתונים וגילוי ידע פרופ' רועי גלברד ב' א' 17:00 19:00 שטרן 202 46 10/03,31/03, 14/04, 19/05, 02/06, 16/06  
70-612-01 נושאים נבחרים במערכות מידע  ד"ר ישראל רוזן ב' א' 19:00 21:00 דהאן 201 33 10/03,31/03, 14/04, 19/05, 02/06, 16/06  
70-949-15 כריית נתונים וגילוי ידע פרופ' רועי גלברד ב' א' 19:00 21:00 שטרן 202 46 10/03,31/03, 14/04, 19/05, 02/06, 16/06  
70-617-01 שיטות כמותיות במימון מני עבודי ב' א' 20:00 22:00 דהאן 202 39 10/03,31/03, 14/04, 19/05, 02/06, 16/06  
70-654-01 פרקטיקום ד"ר ישראל רוזן ב' ו' 8:00 10:00 שטרן 201 70 8/03, 29/03, 12/04, 10/05 ,31/05, 14/06, 28/06  
70-647-01 כריית טקסט ד"ר רוני רמון ב' ו' 10:00 12:00 דהאן 201 33 8/03, 29/03, 12/04, 10/05 ,31/05, 14/06, 28/06  
70-684-01 יסודות הסייבר ד"ר ישראל רוזן ב' ו' 10:00 12:00 שטרן 201 70 8/03, 29/03, 12/04, 10/05 ,31/05, 14/06, 28/06  
70-603-01 ניהול פרוייקטי תוכנה ד"ר ניצן סוויד ב' ו' 12:00 14:00 דהאן 204 48 8/03, 29/03, 12/04, 10/05 ,31/05, 14/06, 28/06  
70-625-01 אנליטיקה עסקית בניהול ד"ר ישראל רוזן ב' ו' 12:00 14:00 שטרן 201 70 8/03, 29/03, 12/04, 10/05 ,31/05, 14/06, 28/06  
97-155-21 ישומי מחשב אברהם ליניק ב' ה' 14:00 16:00 Null FALSE    
55-009-01 שיטות מחקר וניתוח הנתונים ד"ר ענבר קרמר א' ב' 8:00 11:00 שטרן 201 70  04/12,18/12,25/12,08/01,15/01,22/01  
55-009-02 שיטות וכלי מחקר  ד"ר ענבר קרמר א' ב' 11:00 14:00 שטרן 201 70  04/12,18/12,25/12,08/01,15/01,22/01  
55-066-01 מדעי הנתונים לניהול בשפת R נועם גולדברג א' ב' 17:00 19:00 שטרן 202 46    
55-089-01 עיצוב בסיסי נתונים דר' אריק אידלמן א' ב' 17:00 19:00 שטרן 201 70   64
55-002-02 מבוא לסטטיסטיקה א אלעד בוכריס א' ג' 15:00 16:00 שטרן 201 70 24/10,07/11,21/11,05/12,26/12,09/01,23/01  
55-229-01 בינה עיסקית  דר' מירב מלצמן א' ג' 16:00 19:00 שטרן 201 70 24/10,07/11,21/11,05/12,26/12,09/01,23/01  
55-227-01 יסודות ERP דר' אריק אידלמן א' ד' 14:00 17:00 שטרן 201 70 18/10,01/11,15/11,29/11,20/12,03/01,17/01  
55-032-01 ניהול פרויקטים טכנולוגיים ד"ר טל אבינדב א' ד' 14:00 17:00 דהאן 204 48 20/12/23  
55-627-01 משחק עסקים יניב רוזנטל א' ה' 16:00 18:00 שטרן 202 46    
55-913-01 כלי מחקר מתקדמים דר' טטיאנה צ'רנונו א' ה' 20:00 22:00 שטרן 201 70    
55-941-01 יישומי סימולציה בתעשיה מר גדי לאור א' ה' 20:00 22:00 שטרן 202 46    
55-009-04 שיטות מחקר וניתוח נתונים ד"ר גלית כהן-בוטבול א' ו' 8:00 11:00 שטרן 201 70 08/12,15/12,29/12,05/01,12/01,19/01  
55-504-01 ניהול מערכות תובלה ושינוע דר' יובל הדס א' ו' 8:00 10:00 שטרן 202 46 20/10,03/11,17/11,01/12,15/12,05/01,19/01  
55-602-01 ניהול מערכות תובלה ושינוע למנה דר' יובל הדס א' ו' 10:00 12:00 שטרן 202 46 20/10,03/11,17/11,01/12,15/12,05/01,19/01  
55-002-03 מבוא לסטטיסטיקה א ד"ר גלית כהן-בוטבול א' ו' 11:00 14:00 דהאן 202 39 03/11,24/11,08/12,05/01,12/01,19/01  
55-009-04 שיטות מחקר וניתוח נתונים ד"ר ענבר קרמר א' ו' 11:00 14:00 שטרן 201 70 08/12,15/12,29/12,05/01,12/01,19/01  
55-505-01 ניהול מערכות מידע לוגיסטיות דר' יובל הדס א' ו' 12:00 14:00 שטרן 202 46 20/10,03/11,17/11,01/12,15/12,05/01,19/01  
55-028-01 יסודות מערכות תובלה ושינוע דמיטרי צדיקוביץ ב' ב' 8:00 11:00 שטרן 202 46 01/04,20/05,17/06  
55-222-01 ניהול פרויקטים טכנולוגיים ד"ר טל אבינדב ב' ב' 11:00 14:00 דהאן 204 48 15/04,27/05  
55-096-01 שימושי מחשב בעולם הפיתוח דר' אריק אידלמן ב' ב' 15:00 17:00 שטרן 201 70    
55-097-01 שימושי מחשב – אקסל דר' אריק אידלמן ב' ב' 17:00 19:00 שטרן 201 70    
55-003-01 מבוא לסטטיסטיקה ב ד"ר ענבר קרמר ב' ג' 12:00 15:00 שטרן 202 46 19/03,18/06  
55-011-01 מבוא לתכנות בשפת פייתון דר' פריאל לוי  ב' ג' 15:00 17:00 שטרן 202 46 05/03,19/03,02/04,16/04,07/05,28/05,18/06  
55-627-02 משחק עסקים יניב רוזנטל ב' ו' 8:00 10:00 דהאן 202 39 08/03,05/04,03/05,17/05,31/05,14/06,28/06  
55-703-01 ניהול מערכות מידע בתעשייה דר' יובל הדס ב' ו' 8:00 10:00 שטרן 202 46 08/03,05/04,03/05,17/05,31/05,14/06,28/06  
55-011-03 מבוא לתכנות בשפת פייתון דר' פריאל לוי  ב' ו' 10:00 12:00 דהאן 202 39    
55-003-03 מבוא לסטטיסטיקה ב ד"ר ענבר קרמר ב' ו' 11:00 14:00 שטרן 202 46 29/03,03/05,24/05,14/06,28/06  
64-109-02 מבוא לסטטיטסטיקה ד"ר לימור גבאי אגוזי א' ג' 8:00 10:00 דהאן 201 33    
64-207-02 סטטיסטיקטה הסקתית פרופ' שירה עופר ב' ג' 10:00 12:00 דהאן 202 39    
76-162-01 קריאה וכתיבה מדעית ד"ר שירי שנאן אלטמן א' ב' 14:00 16:00 שטרן 202 46    
76-162-02 קריאה וכתיבה מדעית ד"ר דן רמון א' ב' 14:00 16:00 דהאן 202 39    
76-689-01 סטטיסטיקה ועיבוד נתונים ד"ר דן רמון א' ב' 18:00 20:00 דהאן 204 48 23/10,06/11,20/11,04/12,25/12,08/01,22/01  
76-341-01 סמינריון מחקר פרופ' אורית טאובמן  א' ד' 10:00 12:00 דהאן 202 39    
76-341-02 סמינריון מחקר ד"ר שירי שנאן אלטמן א' ד' 10:00 12:00 דהאן 203 24    
76-341-03 סמינריון מחקר פרופ' ליאת איילון א' ד' 10:00 12:00 שטרן 202 46    
76-7514-01 סטטיטיסטיקה ועיבוד נתונים ד"ר דן רמון א' ד' 16:00 18:00 דהאן 201 33    
76-689-01 סטטיסטיקה ועיבוד נתונים ד"ר דן רמון ב' ב' 18:00 20:00 דהאן 203 24 11/03,01/04,15/04,20/05,03/06,17/06  
76-341-01 סמינריון מחקר פרופ' אורית טאובמן  ב' ד' 10:00 12:00 דהאן 202 39    
76-341-02 סמינריון מחקר ד"ר שירי שנאן אלטמן ב' ד' 10:00 12:00 דהאן 203 24    
76-341-03 סמינריון מחקר פרופ' ליאת איילון ב' ד' 10:00 12:00 דהאן 201 33    
76-228-01 עיבוד נתונים ד"ר נעמי ורבלוף ב' ד' 14:00 16:00 שטרן 201 70    
76-7515-01 סטטיטיסטיקה ועיבוד נתונים ד"ר דן רמון ב' ד' 16:00 18:00 דהאן 201 33    
60-106-09 סטטיסטיקה  פרופ' אילנית גורדון א' ג' 16:00 18:00 דהאן 201 33    
60-106-10 סטטיסטיקה  שקד רבינוביץ א' ג' 18:00 20:00 דהאן 201 33    
60-106-09 סטטיסטיקה  פרופ' אילנית גורדון ב' ג' 16:00 18:00 דהאן 201 33    
60-106-10 סטטיסטיקה  שקד רבינוביץ ב' ג' 18:00 20:00 דהאן 201 33    
73-1400-01 ניתוח נתונים באמצעות SPSS דר' נטלי קליין סלה ב' ד' 8:00 10:00 שטרן 201 70    
73-1400-02 ניתוח נתונים באמצעות SPSS דר' נטלי קליין סלה ב' ד' 12:00 14:00 שטרן 201 70    
71-114-18 מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית ד"ר ברק בוקס א' ב' 14:00 16:00 דהאן 204 48    
71-204-19 סטטיסטיקה ושימושי מחשב-אנגלית ד"ר נועם פישמן א' ג' 8:00 10:00 דהאן 202 39    
71-052-18 סוגיות אזוריות וגלובליות ד"ר ברק בוקס א' ד' 14:00 16:00 דהאן 201 33    
63-006-01 כתיבה ועריכה בעיתונאות  ערן נבון א' ד' 16:00 18:00 שטרן 202 46    
71-114-18 מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית ד"ר ברק בוקס ב' ב' 14:00 16:00 דהאן 202 39    
71-205-19 שיטות מחקר ב'  נועם פישמן ב' ג' 8:00 10:00 דהאן 202 39    
63-006-18 כתיבה ועריכה בעיתונאות  סיון רביב ב' ג' 12:00 14:00 Null FALSE    
63-006-19 כתיבה ועריכה בעיתונאות  סיון רביב ב' ג' 14:00 16:00 Null FALSE    
63-006-02 כתיבה ועריכה בעיתונאות  ערן נבון ב' ד' 12:00 14:00 דהאן 202 39    
71-052-18 סוגיות אזוריות וגלובליות ד"ר ברק בוקס ב' ד' 14:00 16:00 דהאן 201 33