חדר 201 33 מקומות מעבדת מחשבים - הפקולטה למדעי החברה - בניין 505 סמסטר א'
 18.10.23-23.01.24
שעה א' ב' ג' ד' ה' ו'
      64-109-02-סוציולוגיה     ד"ר רוני רמון - 70-647-15 
8:00     מבוא לסטטיטסטיקה     כריית טקסט
      ד"ר לימור גבאי אגוזי     20/10,03/11,17/11,01/12,15/12,05/01,19/01
      64-109-02-סוציולוגיה     ד"ר רוני רמון - 70-647-16
9:00     מבוא לסטטיטסטיקה     כריית טקסט
      ד"ר לימור גבאי אגוזי     20/10,03/11,17/11,01/12,15/12,05/01,19/02
      71-984-01-מדעי המדינה 75-123-01-גאוגרפיה     
10:00     יסודות המחקר המדעי חישה מרחוק של הסביבה    
      ד'ר יוליה אלעד פרופ' איתמר לנסקי    
      71-984-01-מדעי המדינה 75-123-01-גאוגרפיה     
11:00     יסודות המחקר המדעי חישה מרחוק של הסביבה    
      ד'ר יוליה אלעד פרופ' איתמר לנסקי    
    75-027-01-גאוגרפיה  75-373-01-גאוגרפיה  75-123-01-גאוגרפיה     
12:00   פרוייקטים בממ"ג  יסודות ממ"ג חישה מרחוק של הסביבה    
    ד"ר איתמר לנסקי מר שילה שיף פרופ' איתמר לנסקי    
    75-027-01-גאוגרפיה  75-373-01-גאוגרפיה  75-123-02-גאוגרפיה     
13:00   פרוייקטים בממ"ג  יסודות ממ"ג חישה מרחוק של הסביבה    
    ד"ר איתמר לנסקי מר שילה שיף גב' נעה צוקרמן    
    75-027-01-גאוגרפיה  75-373-01-גאוגרפיה  תקשורת -  63-052-18    במקרה של בעיה  יש לשלוח הודעת טקסט ל
14:00   פרוייקטים בממ"ג  יסודות ממ"ג סוגיות אזוריות וגלובליות  
    ד"ר איתמר לנסקי מר שילה שיף ד"ר ברק בוקס  
    75-027-02-גאוגרפיה  75-373-02-גאוגרפיה  תקשורת -  63-052-18   
15:00   פרוייקטים בממ"ג  יסודות ממ"ג סוגיות אזוריות וגלובליות  
    מר שילה שיף גב' שירה גולדרייך  ד"ר ברק בוקס   052-8745037
      66-106-09-פסיכולוגיה 76-7514-01-עבודה סוציאלית   
16:00     מבוא לסטטיסטיקה סטטיסטיקה ועיבוד נתונים   (!לא להתקשר)
      פרופ' אילנית גורדון ד"ר דן רמון  
      66-106-09-פסיכולוגיה 76-7514-01-עבודה סוציאלית    רקע בצבע כזה מציין כי הקורס מתקיים רק בתאריכים המצויינים
17:00     מבוא לסטטיסטיקה סטטיסטיקה ועיבוד נתונים  
      פרופ' אילנית גורדון ד"ר דן רמון  
    גיאוגרפיה-75-336-01 66-106-10-פסיכולוגיה    
18:00   נושאים מתקדמים  בממ"ג מבוא לסטטיסטיקה נוער שוחר מדע  
    מר שילה שיף שקד רבינוביץ    
    גיאוגרפיה-75-336-02 66-106-10-פסיכולוגיה    
19:00   נושאים מתקדמים  בממ"ג מבוא לסטטיסטיקה נוער שוחר מדע  
    מר שילה שיף שקד רבינוביץ    
    גיאוגרפיה-75-336-03   לבדיקת מערכת וקבלת עדכונים בדוק באתר:
20:00   נושאים מתקדמים  בממ"ג  
    מר שילה שיף  
    גיאוגרפיה-75-336-04   https://hevralabs.biu.ac.il
21:00   נושאים מתקדמים  בממ"ג  
    מר שילה שיף