חדר 201 33 מקומות מעבדת מחשבים - הפקולטה למדעי החברה - בניין 505 סמסטר ב' 
04.03.24-28.06.24
שעה א' ב' ג' ד' ה' ו'
             
8:00            
             
             
9:00            
             
      71-984-01-מדעי המדינה 76-341-03-עבודה סוציאלית    ד"ר רוני רמון - 70-647-01 
10:00     יסודות המחקר המדעי סמינריון מחקר   כריית טקסט
      ד'ר יוליה אלעד פרופ' ליאת איילון    8/03, 29/03, 12/04, 10/05 ,31/05, 14/06, 28/06
    75-092-01-גאוגרפיה  71-984-01-מדעי המדינה 76-341-03-עבודה סוציאלית    ד"ר רוני רמון - 70-647-02
11:00   יישומים בחישה מרחוק    יסודות המחקר המדעי סמינריון מחקר   כריית טקסט
    ד"ר איתמר לנסקי ד'ר יוליה אלעד פרופ' ליאת איילון    8/03, 29/03, 12/04, 10/05 ,31/05, 14/06, 28/07
    75-092-01-גאוגרפיה         
12:00   יישומים בחישה מרחוק           
    ד"ר איתמר לנסקי        
    75-092-01-גאוגרפיה         
13:00   יישומים בחישה מרחוק           
    ד"ר איתמר לנסקי        
    75-095-01-גאוגרפיה    תקשורת -  63-052-18    במקרה של בעיה  יש לשלוח הודעת טקסט ל
14:00   שירותי אקלים ככלי להתמודדות      סוגיות אזוריות וגלובליות  
    ד"ר איתמר לנסקי   ד"ר ברק בוקס  
    75-095-01-גאוגרפיה    תקשורת -  63-052-18   
15:00   שירותי אקלים ככלי להתמודדות      סוגיות אזוריות וגלובליות  
    ד"ר איתמר לנסקי   ד"ר ברק בוקס   052-8745037
  93-024-12-מכללות-אילן לוי 75-095-01-גאוגרפיה  66-106-09-פסיכולוגיה 76-7515-01-עבודה סוציאלית   
16:00 סטטיסטיקה תיאורית  שירותי אקלים ככלי להתמודדות    מבוא לסטטיסטיקה סטטיסטיקה ועיבוד נתונים   (!לא להתקשר)
  05/05,12/05,19/05,02/06,09/06 ד"ר איתמר לנסקי פרופ' אילנית גורדון ד"ר דן רמון  
  93-024-12-מכללות-אילן לוי 75-095-01-גאוגרפיה  66-106-09-פסיכולוגיה 76-7515-01-עבודה סוציאלית    רקע בצבע כזה מציין כי הקורס מתקיים רק בתאריכים המצויינים
17:00 סטטיסטיקה תיאורית  שירותי אקלים ככלי להתמודדות    מבוא לסטטיסטיקה סטטיסטיקה ועיבוד נתונים  
  05/05,12/05,19/05,02/06,09/06 ד"ר איתמר לנסקי פרופ' אילנית גורדון ד"ר דן רמון  
    גיאוגרפיה-75-315-01 66-106-10-פסיכולוגיה    
18:00   יישומים באוטוקאד מבוא לסטטיסטיקה    
    מר רוני נהוראי מר שי אוחיון    
  70-612-01-ד"ר ישראל רוזן גיאוגרפיה-75-315-02 66-106-10-פסיכולוגיה    
19:00 נושאים נבחרים במערכות מידע  יישומים באוטוקאד מבוא לסטטיסטיקה    
  10/03,31/03, 14/04, 19/05, 02/06, 16/06 מר רוני נהוראי מר שי אוחיון    
  70-612-01-ד"ר ישראל רוזן גיאוגרפיה-75-315-03        
20:00 נושאים נבחרים במערכות מידע  יישומים באוטוקאד        
  10/03,31/03, 14/04, 19/05, 02/06, 16/06 מר רוני נהוראי        
  לבדיקת מערכת וקבלת עדכונים בדוק באתר: https://hevralabs.biu.ac.il  
21:00