חדר 202  39 מקומות מעבדת מחשבים - הפקולטה למדעי החברה - בניין 505 סמסטר א'
 18.10.23-23.01.24
שעה א' ב' ג' ד' ה' ו'
      63-204-19-תקשורת      
8:00     סטטיסטיקה ושימושי מחשב      
      ד"ר נועם פישמן      
      63-204-19-תקשורת      
9:00     סטטיסטיקה ושימושי מחשב      
      ד"ר נועם פישמן      
        76-341-01-עבודה סוציאלית     
10:00       סמינריון מחקר נוער שוחר מדע  
        פרופ' אורית טאובמן     
        76-341-01-עבודה סוציאלית    55-002-03-ד"ר גלית כהן-בוטבול 
11:00       סמינריון מחקר נוער שוחר מדע מבוא לסטטיסטיקה א
        פרופ' אורית טאובמן    03/11,24/11,08/12,05/01,12/01,19/01
            55-002-03-ד"ר גלית כהן-בוטבול 
12:00         נוער שוחר מדע מבוא לסטטיסטיקה א
            03/11,24/11,08/12,05/01,12/01,19/01
            55-002-03-ד"ר גלית כהן-בוטבול 
13:00         נוער שוחר מדע מבוא לסטטיסטיקה א
            03/11,24/11,08/12,05/01,12/01,19/01
    76-162-02-עבודה סוציאלית  93-011-20-מכללות 93-011-30-מכללות   במקרה של בעיה  יש לשלוח הודעת טקסט ל
14:00   קריאה וכתיבה מקצועית סטטיסטיקה א  סטטיסטיקה א   
    ד"ר דן רמון ד'ר מורן שמש-עירון  ד'ר דפנה עציון   
    76-162-02-עבודה סוציאלית  93-011-20-מכללות 93-011-30-מכללות  
15:00   קריאה וכתיבה מקצועית סטטיסטיקה א  סטטיסטיקה א   
    ד"ר דן רמון ד'ר מורן שמש-עירון  ד'ר דפנה עציון    052-8745037
           
16:00   נוער שוחר מדע   נוער שוחר מדע   (!לא להתקשר)
           
            רקע בצבע כזה מציין כי הקורס מתקיים רק בתאריכים המצויינים
17:00   נוער שוחר מדע   נוער שוחר מדע  
           
           
18:00   נוער שוחר מדע   נוער שוחר מדע  
           
           
19:00   נוער שוחר מדע   נוער שוחר מדע  
           
  לבדיקת מערכת וקבלת עדכונים בדוק באתר: https://hevralabs.biu.ac.il
20:00