חדר 202  39 מקומות מעבדת מחשבים - הפקולטה למדעי החברה - בניין 505 סמסטר א'
 23.10.22-27.01.23
שעה א' ב' ג' ד' ה' ו'
      63-204-19-תקשורת 76-162-02-עבודה סוציאלית    אלעד בוכריס - 55-002-03 
8:00     סטטיסטיקה ושימושי מחשב קריאה וכתיבה מקצועית   מבוא לסטטיסטיקה א
      עירא יערי שירי שנאן אלטמן     13/01, 20/01, 27/01
      63-204-19-תקשורת 76-162-02-עבודה סוציאלית    אלעד בוכריס - 55-002-03 
9:00 נוער שוחר מדע   סטטיסטיקה ושימושי מחשב קריאה וכתיבה מקצועית   מבוא לסטטיסטיקה א
      עירא יערי שירי שנאן אלטמן     13/01, 20/01, 27/01
            אלעד בוכריס - 55-002-03 
10:00 נוער שוחר מדע         מבוא לסטטיסטיקה א
              13/01, 20/01, 27/01
             
11:00            
             
             
12:00 נוער שוחר מדע          
             
             
13:00 נוער שוחר מדע          
             
    76-162-01-עבודה סוציאלית  93-011-20-מכללות 93-011-30-מכללות   במקרה של בעיה  יש לשלוח הודעת טקסט ל
14:00   קריאה וכתיבה מקצועית סטטיסטיקה א  סטטיסטיקה א   
    ד"ר דן רמון ד'ר מורן שמש-עירון  ד'ר דפנה עציון   
    76-162-01-עבודה סוציאלית  93-011-20-מכללות 93-011-30-מכללות  
15:00   קריאה וכתיבה מקצועית סטטיסטיקה א  סטטיסטיקה א   
    ד"ר דן רמון ד'ר מורן שמש-עירון  ד'ר דפנה עציון    052-8745037
        נוער שוחר מדע  
16:00       רובוטיקה   (!לא להתקשר)
           
        נוער שוחר מדע   רקע בצבע כזה מציין כי הקורס מתקיים רק בתאריכים המצויינים
17:00       רובוטיקה  
           
        נוער שוחר מדע  
18:00       סייבר  
        מתקדמים  
        נוער שוחר מדע  
19:00       סייבר  
        מתקדמים  
  לבדיקת מערכת וקבלת עדכונים בדוק באתר: https://hevralabs.biu.ac.il
20:00