חדר 203  24 מקומות מעבדת מחשבים - הפקולטה למדעי החברה - בניין 505 סמסטר א'
 18.10.23-23.01.24
שעה א' ב' ג' ד' ה' ו'
          74-028-10-החוג המשולב 70-617-15-מני עבודי
8:00         מבוא למדעי החברה שיטות כמותיות במימון
          ד"ר  יואל פטשניק 20/10,03/11,17/11,01/12,15/12,05/01,19/01
          74-028-10-החוג המשולב 70-617-15-מני עבודי
9:00         מבוא למדעי החברה שיטות כמותיות במימון
          ד"ר  יואל פטשניק 20/10,03/11,17/11,01/12,15/12,05/01,19/02
        76-341-02-עבודה סוציאלית     
10:00       סמינריון מחקר    
        ד"ר שירי שנאן-אלטמן     
        76-341-02-עבודה סוציאלית     
11:00       סמינריון מחקר    
        ד"ר שירי שנאן-אלטמן     
             
12:00            
             
             
13:00            
             
            במקרה של בעיה  יש לשלוח הודעת טקסט ל
14:00          
           
           
15:00          
            052-8745037
        71-984-90-מדעי המדינה  
16:00   נוער שוחר מדע   יסודות המחקר המדעי   (!לא להתקשר)
        ד'ר יוליה אלעד  
        71-984-90-מדעי המדינה   רקע בצבע כזה מציין כי הקורס מתקיים רק בתאריכים המצויינים
17:00   נוער שוחר מדע   יסודות המחקר המדעי  
        ד'ר יוליה אלעד  
        71-984-90-מדעי המדינה  
18:00   נוער שוחר מדע   יסודות המחקר המדעי  
        ד'ר יוליה אלעד  
        71-984-90-מדעי המדינה  
19:00   נוער שוחר מדע   יסודות המחקר המדעי  
        ד'ר יוליה אלעד  
  לבדיקת מערכת וקבלת עדכונים בדוק באתר: https://hevralabs.biu.ac.il
20:00