חדר 203 24 מקומות מעבדת מחשבים - הפקולטה למדעי החברה - בניין 505 סמסטר ב' 
04.03.24-28.06.24
שעה א' ב' ג' ד' ה' ו'
          74-028-10-החוג המשולב  
8:00         מבוא למדעי החברה  
          ד"ר  יואל פטשניק  
          74-028-10-החוג המשולב  
9:00         מבוא למדעי החברה  
          ד"ר  יואל פטשניק  
        76-341-02-עבודה סוציאלית     
10:00       סמינריון מחקר    
        ד"ר שירי שנאן-אלטמן     
        76-341-02-עבודה סוציאלית     
11:00       סמינריון מחקר    
        ד"ר שירי שנאן-אלטמן     
             
12:00            
             
             
13:00            
             
            במקרה של בעיה  יש לשלוח הודעת טקסט ל
14:00          
           
           
15:00          
            052-8745037
           
16:00           (!לא להתקשר)
           
            רקע בצבע כזה מציין כי הקורס מתקיים רק בתאריכים המצויינים
17:00          
           
    76-689-01-עבודה סוציאלית       
18:00   סטטיסטיקה ועיבוד נתונים      
    11/03,01/04,15/04,20/05,03/06,17/06      
    76-689-01-עבודה סוציאלית       
19:00   סטטיסטיקה ועיבוד נתונים      
    11/03,01/04,15/04,20/05,03/06,17/07      
לבדיקת מערכת וקבלת עדכונים בדוק באתר: https://hevralabs.biu.ac.il