חדר 204  48 מקומות מעבדת מחשבים - הפקולטה למדעי החברה - בניין 505 סמסטר א'
 18.10.23-23.01.24
שעה א' ב' ג' ד' ה' ו'
             
8:00            
             
             
9:00            
             
             
10:00            
             
             
11:00            
             
            70-676-15-ד"ר ישראל רוזן
12:00           אנליטיקה עסקית בשיווק
            20/10,03/11,17/11,01/12,15/12,05/01,19/01
            70-676-15-ד"ר ישראל רוזן
13:00           אנליטיקה עסקית בשיווק
            20/10,03/11,17/11,01/12,15/12,05/01,19/02
    תקשורת -  71-114-18    55-032-01-פרופ' טל אבינדב    במקרה של בעיה  יש לשלוח הודעת טקסט ל
14:00   מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית   ניהול פרויקטים   
    ד"ר ברק בוקס   20/12/23  
    תקשורת -  71-114-18    55-032-01-פרופ' טל אבינדב   
15:00   מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית   ניהול פרויקטים   
    ד"ר ברק בוקס   20/12/24   052-8745037
        55-032-01-פרופ' טל אבינדב   
16:00       ניהול פרויקטים    (!לא להתקשר)
        20/12/25  
            רקע בצבע כזה מציין כי הקורס מתקיים רק בתאריכים המצויינים
17:00          
           
    76-689-01-עבודה סוציאלית       
18:00   סטטיסטיקה ועיבוד נתונים      
    23/10,06/11,20/11,04/12,25/12,08/01,22/01      
    76-689-01-עבודה סוציאלית       
19:00   סטטיסטיקה ועיבוד נתונים      
    23/10,06/11,20/11,04/12,25/12,08/01,22/02      
  לבדיקת מערכת וקבלת עדכונים בדוק באתר: https://hevralabs.biu.ac.il
20:00