חדר 204  48 מקומות מעבדת מחשבים - הפקולטה למדעי החברה - בניין 505 סמסטר ב' 
04.03.24-28.06.24
שעה א' ב' ג' ד' ה' ו'
            70-676-15-פרופ' רועי גלברד
8:00           ניהול פרוייקטי תוכנה
            8/03, 29/03, 12/04, 10/05 ,31/05, 14/06, 28/06
            70-676-15-פרופ' רועי גלברד
9:00           ניהול פרוייקטי תוכנה
            8/03, 29/03, 12/04, 10/05 ,31/05, 14/06, 28/07
             
10:00            
             
    פרופ' טל אבינדב - 55-222-01         
11:00   ניהול פרויקטים         
    15/04,27/05        
    פרופ' טל אבינדב - 55-222-02       70-603-01-ד"ר ניצן סוויד
12:00   ניהול פרויקטים        ניהול פרוייקטי תוכנה
    15/04,27/06       8/03, 29/03, 12/04, 10/05 ,31/05, 14/06, 28/07
    פרופ' טל אבינדב - 55-222-03       70-603-01-ד"ר ניצן סוויד
13:00   ניהול פרויקטים        ניהול פרוייקטי תוכנה
    15/04,27/07       8/03, 29/03, 12/04, 10/05 ,31/05, 14/06, 28/08
            במקרה של בעיה  יש לשלוח הודעת טקסט ל
14:00          
           
           
15:00          
            052-8745037
  93-024-11-מכללות-ד"ר דלית גפני        
16:00 סטטיסטיקה תיאורית          (!לא להתקשר)
  05/05,12/05,19/05,02/06,09/06        
  93-024-11-מכללות-ד"ר דלית גפני         רקע בצבע כזה מציין כי הקורס מתקיים רק בתאריכים המצויינים
17:00 סטטיסטיקה תיאורית         
  05/05,12/05,19/05,02/06,09/07        
           
18:00          
           
           
19:00          
           
  לבדיקת מערכת וקבלת עדכונים בדוק באתר: https://hevralabs.biu.ac.il
20:00