חדר 201 70 מקומות מעבדת מחשבים - הפקולטה למדעי החברה - בניין 605 סמסטר א'
 18.10.23-23.01.24
שעה א' ב' ג' ד' ה' ו'
    ד'ר ענבר קרמר - 55-009-01        ד"ר גלית כהן-בוטבול - 55-009-03
8:00   שיטות מחקר וניתוח נתונים       שיטות מחקר וניתוח נתונים
     04/12,18/12,25/12,08/01,15/01,22/01       08/12,15/12,29/12,05/01,12/01,19/01
    ד'ר ענבר קרמר - 55-009-01        ד"ר גלית כהן-בוטבול - 55-009-03
9:00   שיטות מחקר וניתוח נתונים       שיטות מחקר וניתוח נתונים
     04/12,18/12,25/12,08/01,15/01,22/01       08/12,15/12,29/12,05/01,12/01,19/01
    ד'ר ענבר קרמר - 55-009-01        ד"ר גלית כהן-בוטבול - 55-009-03
10:00   שיטות מחקר וניתוח נתונים       שיטות מחקר וניתוח נתונים
     04/12,18/12,25/12,08/01,15/01,22/01       08/12,15/12,29/12,05/01,12/01,19/01
    ד'ר ענבר קרמר - 55-009-02       ד'ר ענבר קרמר - 55-009-04
11:00   שיטות מחקר וניתוח נתונים       שיטות מחקר וניתוח נתונים
     04/12,18/12,25/12,08/01,15/01,22/02       08/12,15/12,29/12,05/01,12/01,19/02
    ד'ר ענבר קרמר - 55-009-02       ד'ר ענבר קרמר - 55-009-04
12:00   שיטות מחקר וניתוח נתונים       שיטות מחקר וניתוח נתונים
     04/12,18/12,25/12,08/01,15/01,22/02       08/12,15/12,29/12,05/01,12/01,19/02
    ד'ר ענבר קרמר - 55-009-02       ד'ר ענבר קרמר - 55-009-04
13:00   שיטות מחקר וניתוח נתונים       שיטות מחקר וניתוח נתונים
     04/12,18/12,25/12,08/01,15/01,22/02       08/12,15/12,29/12,05/01,12/01,19/02
    55-220-01-ניהול    55-227-01-ד'ר אידלמן אריק    במקרה של בעיה  יש לשלוח הודעת טקסט ל
14:00   ניהול טכנולוגיית המידע   ERP יסודות  
    ד'ר אידלמן אריק   18/10,01/11,15/11,29/11,20/12,03/01,17/01  
    55-220-01  55-002-02-אלעד בוכריס  55-227-01-ד'ר אידלמן אריק   
15:00   ניהול טכנולוגיית המידע מבוא לסטטיסטיקה א ERP יסודות  
    ד'ר אידלמן אריק 24/10,07/11,21/11,05/12,26/12,09/01,23/01 18/10,01/11,15/11,29/11,20/12,03/01,17/02   052-8745037
  93-024-11-מכללות-ד"ר דלית גפני 55-220-01  55-229-01-ד'ר מירב מלצמן  55-227-01-ד'ר אידלמן אריק   
16:00 סטטיסטיקה תיאורית  ניהול טכנולוגיית המידע מערכות מידע/בינה עסקית ERP יסודות   (!לא להתקשר)
  למעט -03/12,31/12,14/01 ד'ר אידלמן אריק 24/10,07/11,21/11,05/12,26/12,09/01,23/01 18/10,01/11,15/11,29/11,20/12,03/01,17/03  
  93-024-11-מכללות-ד"ר דלית גפני 55-089-01-ניהול  55-229-01-ד'ר מירב מלצמן      רקע בצבע כזה מציין כי הקורס מתקיים רק בתאריכים המצויינים
17:00 סטטיסטיקה תיאורית  עיצוב בסיסי נתונים מערכות מידע/בינה עסקית    
  למעט -03/12,31/12,14/02 ד'ר אידלמן אריק 24/10,07/11,21/11,05/12,26/12,09/01,23/02    
    55-089-01-ניהול  55-229-01-ד'ר מירב מלצמן     
18:00   עיצוב בסיסי נתונים מערכות מידע/בינה עסקית    
    ד'ר אידלמן אריק 24/10,07/11,21/11,05/12,26/12,09/01,23/03    
      ד"ר פריאל לוי -55-059-01    
19:00     מבוא לתכנות בסביבת האינטרנט    
      24/10,07/11,21/11,05/12,26/12,09/01,23/01    
      ד"ר פריאל לוי -55-059-01   55-913-01-ניהול   
20:00     מבוא לתכנות בסביבת האינטרנט   כלי מחקר מתקדמים  
      24/10,07/11,21/11,05/12,26/12,09/01,23/01   דר' טטיאנה צ'רנונוג  
  לבדיקת מערכת וקבלת עדכונים בדוק באתר:   55-913-01-ניהול   
21:00   כלי מחקר מתקדמים  
    דר' טטיאנה צ'רנונוג