חדר 201 70 מקומות מעבדת מחשבים - הפקולטה למדעי החברה - בניין 605 סמסטר ב' 
04.03.24-28.06.24
שעה א' ב' ג' ד' ה' ו'
        73-1400-01-קרימינולוגיה   70-654-01-ד"ר ישראל רוזן
8:00       ניתוח נתונים    פרקטיקום 
        דר' נטלי קליין סלה    8/03, 29/03, 12/04, 10/05 ,31/05, 14/06, 28/08
        73-1400-01-קרימינולוגיה   70-654-01-ד"ר ישראל רוזן
9:00       ניתוח נתונים    פרקטיקום 
        דר' נטלי קליין סלה    8/03, 29/03, 12/04, 10/05 ,31/05, 14/06, 28/09
    76-228-01-עבודה סוציאלית  74-5201-10-החוג המשולב     70-684-01-ד"ר ישראל רוזן
10:00   עיבוד נתונים שיטות מחקר כמותניות ב     יסודות הסייבר 
    ד"ר  נעמי ורבלוף ד"ר שגית שילה לוין     8/03, 29/03, 12/04, 10/05 ,31/05, 14/06, 28/08
    76-228-01-עבודה סוציאלית  74-5201-10-החוג המשולב     70-684-01-ד"ר ישראל רוזן
11:00   עיבוד נתונים שיטות מחקר כמותניות ב     יסודות הסייבר 
    ד"ר  נעמי ורבלוף ד"ר שגית שילה לוין     8/03, 29/03, 12/04, 10/05 ,31/05, 14/06, 28/09
      74-5201-10-החוג המשולב 73-1400-02-קרימינולוגיה   70-684-01-ד"ר ישראל רוזן
12:00     שיטות מחקר כמותניות ב ניתוח נתונים    אנליטיקה עסקית בניהול 
      ד"ר שגית שילה לוין דר' נטלי קליין סלה    8/03, 29/03, 12/04, 10/05 ,31/05, 14/06, 28/10
        73-1400-02-קרימינולוגיה   70-684-01-ד"ר ישראל רוזן
13:00       ניתוח נתונים    אנליטיקה עסקית בניהול 
        דר' נטלי קליין סלה    8/03, 29/03, 12/04, 10/05 ,31/05, 14/06, 28/11
            במקרה של בעיה  יש לשלוח הודעת טקסט ל
14:00          
           
    55-096-01-ניהול       
15:00   שימושי מחשב בעולם הפיתוח      
    ד'ר אידלמן אריק       052-8745037
  70-793-03-ד"ר ניר מילשטיין 55-096-01-ניהול  74-207-10-החוג המשולב    
16:00 שיטות מחקר מתקדמות שימושי מחשב בעולם הפיתוח שימושי מחשב     (!לא להתקשר)
  10/03,31/03, 14/04, 19/05, 02/06, 16/08 ד'ר אידלמן אריק ד"ר גלית כהן-בוטבול    
  70-793-03-ד"ר ניר מילשטיין 55-097-01-ניהול  74-207-10-החוג המשולב     רקע בצבע כזה מציין כי הקורס מתקיים רק בתאריכים המצויינים
17:00 שיטות מחקר מתקדמות שימושי מחשב – אקסל שימושי מחשב    
  10/03,31/03, 14/04, 19/05, 02/06, 16/09 ד'ר אידלמן אריק ד"ר גלית כהן-בוטבול    
  70-793-03-ד"ר ניר מילשטיין 55-097-01-ניהול       
18:00 שיטות מחקר מתקדמות שימושי מחשב – אקסל      
  10/03,31/03, 14/04, 19/05, 02/06, 16/10 ד'ר אידלמן אריק      
           
19:00          
           
             
20:00            
             
             
21:00