חדר 202 46 מקומות מעבדת מחשבים - הפקולטה למדעי החברה - בניין 605 סמסטר א'
 18.10.23-23.01.24
שעה א' ב' ג' ד' ה' ו'
            דר' יובל הדס -55-504-01
8:00           ניהול מערכות תובלה ושינוע
            20/10,03/11,17/11,01/12,15/12,05/01,19/01
            דר' יובל הדס -55-504-02
9:00           ניהול מערכות תובלה ושינוע
            20/10,03/11,17/11,01/12,15/12,05/01,19/01
        76-341-03-עבודה סוציאלית    דר' יובל הדס -55-602-01
10:00       סמינריון מחקר   ניהול מערכות תובלה ושינוע
        פרופ' ליאת איילון    20/10,03/11,17/11,01/12,15/12,05/01,19/01
        76-341-03-עבודה סוציאלית    דר' יובל הדס -55-602-02
11:00       סמינריון מחקר   ניהול מערכות תובלה ושינוע
        פרופ' ליאת איילון    20/10,03/11,17/11,01/12,15/12,05/01,19/01
  כלכלה - 66-867-01         דר' יובל הדס -55-505-01
12:00 מבוא לפייתון           ניהול מערכות מידע לוגיסטיות
  ד"ר אביחי שניר         20/10,03/11,17/11,01/12,15/12,05/01,19/01
  כלכלה - 66-867-02         דר' יובל הדס -55-505-02
13:00 מבוא לפייתון           ניהול מערכות מידע לוגיסטיות
  ד"ר אביחי שניר         20/10,03/11,17/11,01/12,15/12,05/01,19/01
    76-162-01-עבודה סוציאלית        במקרה של בעיה  יש לשלוח הודעת טקסט ל
14:00   קריאה וכתיבה מקצועית      
    שירי שנאן אלטמן      
    76-162-01-עבודה סוציאלית       
15:00   קריאה וכתיבה מקצועית      
    שירי שנאן אלטמן       052-8745037
  93-024-12-מכללות-אילן לוי     63-006-01-תקשורת ניהול -55-627-01
16:00 סטטיסטיקה תיאורית      כתיבה ועריכה בעיתנאות משחק עסקים (!לא להתקשר)
  למעט -03/12,31/12,14/01     ד'ר ערן נבון מר יניב רוזנטל
  93-024-12-מכללות-אילן לוי 55-066-01-ניהול    63-006-01-תקשורת ניהול -55-627-01 רקע בצבע כזה מציין כי הקורס מתקיים רק בתאריכים המצויינים
17:00 סטטיסטיקה תיאורית  מדעי הנתונים לניהול בשפת R   כתיבה ועריכה בעיתנאות משחק עסקים
  למעט -03/12,31/12,14/02 נועם גולדברג   ד'ר ערן נבון מר יניב רוזנטל
    55-066-01-ניהול       
18:00   מדעי הנתונים לניהול בשפת R      
    נועם גולדברג      
           
19:00          
           
      כלכלה - 66-6108-01   55-941-01-ניהול   
20:00     שימושי מחשב     יישומי סימולציה בתעשיה  
      הלל בש   מר גדי לאור  
      כלכלה - 66-6108-01   55-941-01-ניהול   
21:00     שימושי מחשב     יישומי סימולציה בתעשיה  
      הלל בש   מר גדי לאור