חדר 202 46 מקומות מעבדת מחשבים - הפקולטה למדעי החברה - בניין 605 סמסטר ב' 
04.03.24-28.06.24
שעה א' ב' ג' ד' ה' ו'
    55-028-01-דמיטרי צדיקוביץ 74-201-01-החוג המשולב   74-207-01-החוג המשולב ניהול -55-703-01
8:00   יסודות מערכות תובלה ושינוע שיטות מחקר ב'    שימושי מחשב ניהול מערכות מידע בתעשיה
    01/04,20/05,17/06 ד"ר מוריה צוריאל   ד"ר שגית שילה לוין דר' יובל הדס
    55-028-01-דמיטרי צדיקוביץ 74-201-01-החוג המשולב   74-207-01-החוג המשולב ניהול -55-703-02
9:00   יסודות מערכות תובלה ושינוע שיטות מחקר ב'    שימושי מחשב ניהול מערכות מידע בתעשיה
    01/04,20/05,17/07 ד"ר מוריה צוריאל   ד"ר שגית שילה לוין דר' יובל הדס
    55-028-01-דמיטרי צדיקוביץ 74-201-01-החוג המשולב      
10:00   יסודות מערכות תובלה ושינוע שיטות מחקר ב'       
    01/04,20/05,17/08 ד"ר מוריה צוריאל      
            55-003-03-ד"ר ענבר קרמר
11:00           מבוא לסטטיסטיקה ב
            29/03,03/05,24/05,14/06,28/06
  כלכלה - 66-868-01   55-003-03-ד"ר ענבר קרמר     55-003-03-ד"ר ענבר קרמר
12:00 מבוא ללמידת מכונה    מבוא לסטטיסטיקה ב     מבוא לסטטיסטיקה ב
  ט.נ   18/03,18/06     29/03,03/05,24/05,14/06,28/07
  כלכלה - 66-868-01   55-003-03-ד"ר ענבר קרמר     55-003-03-ד"ר ענבר קרמר
13:00 מבוא ללמידת מכונה    מבוא לסטטיסטיקה ב     מבוא לסטטיסטיקה ב
  ט.נ   18/03,18/06     29/03,03/05,24/05,14/06,28/08
      55-003-03-ד"ר ענבר קרמר     במקרה של בעיה  יש לשלוח הודעת טקסט ל
14:00     מבוא לסטטיסטיקה ב    
      18/03,18/06    
      ד"ר פריאל לוי -55-011-01    
15:00     מבוא לתכנות בשפת פייתון    
      05/03,19/03,02/04,16/04,07/05,28/05,18/06     052-8745037
      ד"ר פריאל לוי -55-011-02    
16:00     מבוא לתכנות בשפת פייתון     (!לא להתקשר)
      05/03,19/03,02/04,16/04,07/05,28/05,18/06    
  70-949-01-פרופ' רועי גלברד         רקע בצבע כזה מציין כי הקורס מתקיים רק בתאריכים המצויינים
17:00 כריית נתונים וגילוי ידע        
  10/03,31/03, 14/04, 19/05, 02/06, 16/06        
  70-949-01-פרופ' רועי גלברד        
18:00 כריית נתונים וגילוי ידע        
  10/03,31/03, 14/04, 19/05, 02/06, 16/07        
  70-949-15-פרופ' רועי גלברד        
19:00 כריית נתונים וגילוי ידע        
  10/03,31/03, 14/04, 19/05, 02/06, 16/06        
    לבדיקת מערכת וקבלת עדכונים בדוק באתר: https://hevralabs.biu.ac.il  
21:00